Horizon Europe 2027’ye kadar başvurularınızı bekliyor!

Horizon Europe 2027’ye kadar başvurularınızı bekliyor!

HORİZON EUROPE: ARAŞTIRMA VE İNOVASYON FİNANSMAN PROGRAMI

Horizon Europe, Avrupa Komisyonu’nun araştırma ve inovasyon için temel finansman programıdır.

Program yapısı aşağıdaki gibidir

Küme I – Mükemmel Bilim

Küme II – Küresel Zorluklar ve Avrupa Endüstriyel Rekabetçiliği

Küme III – Yenilikçi Avrupa

Programın Konusu, Hedefi ve Çıktıları:

· Sağlık

· Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplum

· Toplum için Sivil Güvenlik

· Dijital, Endüstri ve Uzay

· İklim, Enerji ve Hareketlilik

· Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

Konuları hakkında geliştirilen projeleri destekleyen programın amaçları ve çıktıları, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, Birleşmiş Milletler’ in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve AB’nin rekabet gücünü ve büyümesini artırmaktır.

Program işbirliğini kolaylaştırır, araştırma ve inovasyonun etkisini güçlendirir.

Komisyon, misyon odaklı bir politika yaklaşımının nasıl çalışacağına dair çalışmalar, vaka çalışmaları ve raporlar geliştirmek için politika uzmanlarını görevlendirmiştir.

AB misyonları, kanserle mücadele, iklim değişikliğine uyum sağlama, okyanuslarımızı koruma, daha yeşil şehirlerde yaşama ve toprak sağlığı ve yiyeceklerini sağlama gibi dünyamızın karşılaştığı en büyük zorluklardan bazılarını çözmenin taahhütleridir. Her misyon, bireysel eylemlerle ulaşılamayacak ölçülebilir bir hedefe ulaşmak için araştırma projeleri, politika önlemleri ve hatta yasal girişimler gibi bir eylem portföyü olarak faaliyet gösterecektir.

Katılımcı Profili:

Komisyon, misyonları ve Horizon Europe girişimlerini vatandaşlar ve paydaşlarla birlikte oluşturmak istiyor.

BÜTÇE  TARİH

En çok - 95,5 milyar Avro (Özel yatırımcılar için çok riskli olabilecek ölçeklendirme potansiyeli ile potansiyel atılım ve yıkıcı nitelikte yeniliklere destek, KOBİ'ler için öngörülen bütçenin %70'idir.)         

   2021-2027                                             

Program hakkında katılımcıları bilgilendirmek için düzenlenen Horizon Europe bilgi günleri 28 Haziran – 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir. https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Program Hakkında Destek Almak İsterseniz “tto@arel.edu.tr”  Adresinden Kıdemlı Uzmanlarımıza ve Bizlere Ulaşabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi