Güneşe Dayalı Kimya Çağrısı Açıldı!

Güneşe Dayalı Kimya Çağrısı Açıldı!

Güneş enerji kimyası alanında ortak çalışmaları desteklemek amacıyla Güneşe Dayalı Kimya girişimi tarafından oluşturulan karbondioksit, su, nitrojen gibi küçük moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla değerli, depolanabilir kimyasallara dönüştürülmesiyle ilgili tüm alt alanlardaki araştırma projelerini desteklemeyi amaçlayan Solar Driven Chemistry çağrısı açıldı.

Konusu:

Bu teklif çağrısının konusu, karbondioksit, su veya azot gibi küçük, bol moleküllerin güneş radyasyonu yoluyla daha değerli, depolanabilir kimyasallara fotokimyasal dönüşümü ile ilgili tüm alt alanlarda temel araştırmalardır.

Değerlendirme Kıstasları

Bilimsel Geçmiş: Özgeçmiş, geçmiş performans, yayınların kalitesi ve tüm başvuru sahiplerinin bilimsel yaşlarına göre bağımsız bilimsel çalışma yeteneği

Araştırma Önerisi: İşbirliğinin katma değeri, fikrin özgünlüğü ve yeniliği, araştırma konusunun yenilikçi değeri ve bilimsel etkisi

Projenin Fizibilitesi: İş planının fizibilitesi, ilgili risk, yöntem, araç, enstrümantasyon seçimi, başvuranın kurumlarının önerilen araştırmaları için bilimsel altyapı sağlama kapasitesi

Başvuru Şartları:

  • İlk 2019/2020 çağrısında hâlihazırda finansman almış olan konsorsiyumlar, ikinci bir finansman dönemi için başvuruda bulunmaya uygun değildir. İlk çağrı 2019/2020’de finansman almayan teklifler, revize edilmesi halinde yeniden sunulabilir.
  • Her başvuru sahibinin bu çağrı kapsamında yalnızca bir başvuruya katılmasına izin verilir.
  • Tüm ön teklifler ve tam teklifler, DFG’nin “elan” teslim sistemine sunulmalıdır.
Ortak Projeler İçin Son Başvuru Tarihi 29 Ekim 2021 Çağrı proje başvuru sistemi
Ulusal Projeler İçin Son Başvuru Tarihi 5 Kasım 2021 Proje Başvuru Sistemi
Önerilen Son Kayıt Tarihi 25 Ekim 2021

Ön Teklif Aşamasından Başarılı Olan Başvuru Sahipleri İçin Sunu Daveti

2 Mayıs 2022

 

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi