Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı/2211-A

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı/2211-A

Çağrının Amacı

Programın amacı, Türkiye’de doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.

Burs Kapsamı ve Süresi

Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 48 ay sonunda; bütünleşik doktora öğrenimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.

- 48 ve 60 aylık sürenin iş bu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

-Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

Burs Miktarı

Tam Burs(ay)   5.500 TL

Kısmi Burs(ay) 1.750 TL

 

Başvuru Koşulları

-T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

-Türkiye’de bir doktora programında veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programda kayıtlı olmak

-Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 6. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 8. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz).

-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 4 doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

-Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler)

-Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm lisans sonrası bütünleşik doktora veya yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri başvuru yapabilir. Ancak Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 bursiyeri olmak için başvuru yapan adaylarda herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı çalışmamak veya ticari faaliyette bulunmamak şartı aranmaktadır.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

- Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık diplomasına sahip adaylarda doktora bursu için yüksek lisans diploması aranmaz, ancak bu kişiler değerlendirme puanı hesaplanırken lisans mezunu olarak dikkate alınırlar.

- 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 programından da yararlanmak isteyenler, programın başvuru koşullarını sağlamaları halinde başvuru için gerekli olan başarı ölçütlerini yerine getirmiş kabul edilir.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Tarih

2022/1.Dönem

31 Mart 2022 – 20 Nisan 2022

2022/2.Dönem

24 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2211-a_cagri_duyurusu_2022-1.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi