“Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı

“Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

 “Gelecek Gençlerin” Kültür Endüstrileri Destek Programı

Programın Genel Hedefi

Gençlerin yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla uzun vadede ülkemiz kültür endüstrilerinin güçlendirilmesi

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimciliğinin teşvik edilmesi

Öncelik 2: Gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser üretme becerilerinin geliştirilmesi

 

Proje Destek Miktarı

Öncelik 1 kapsamındaki başvurular için:

Asgari Destek Miktarı:200.000 TL

Azami Destek Miktarı:750.000 TL

Öncelik 2 kapsamındaki başvurular için:

Asgari Destek Miktarı:50.000 TL

Azami Destek Miktarı:200.000 TL

Destek Oranı

Asgari: Toplam Bütçe’nin %25

Azami: Toplam Bütçe’nin 75

Hedef Kitle

16-29 yaş arası gençler

 

Proje Süresi

En az 6 ay – En fazla 12 Ay

Son Başvuru Tarihi

24.12.2021

Örnek Proje Konuları

 • Öncelik 1: Gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimciliğinin teşvik edilmesi

  Örnek Proje Konuları:

  1. Gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen, iş dünyası, sektör temsilcileri ve eğitim kurumları iş birliğinde eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi

  2. Kültür endüstrileri alanında kariyer hedefi olan gençlerin ihtiyaç duydukları bilgi, danışmanlık ve uzmanlığa erişmelerinin sağlanması ve ortak çalışma alanlarının yaygınlaştırılması

  3. Kültür endüstrileri alanında dijital ortamda genç sanatçıların dahil olacağı yeni iş modellerinin ve platformların gelişiminin sağlanması

  4. Kültür endüstrileri alanında genç girişimcilerin veya genç sanatçıların uluslararası pazarlara giriş imkânlarının artırılması

  5. Yerel kültürel ve/veya tarihi zenginliklerin yenilikçi bir yorumla ve sürdürülebilir bir yapı ile ülkemize ve dünyaya tanıtma potansiyeline sahip genç girişimleri veya genç bağımsız sanatçıları ortaya çıkarmayı amaçlayan programlar geliştirilmesi

  Öncelik 2: Gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser üretme becerilerinin geliştirilmesi

  Örnek Proje Konuları:

  1. Gençlerin bizzat uygulayıcı olarak katılacakları kültür-sanata erişim ve katılım olanaklarının artırılmasını sağlayacak atölyelerin, merkezlerin, dijital platformların geliştirilmesi

  2. Edebiyat, Sinema, Müzik, Güzel Sanatlar/Resim/Fotoğraf, Tiyatro ve Sahne Sanatları, yeni medya, dijital tasarım gibi farklı kültür-sanat dallarını bir araya getiren ve bu dallarda gençlerin deneyimli uzmanlar eşliğinde yenilikçi kültürel üretimine imkân tanıyan eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi

  3. Kültür-sanat alanında genç yeteneklerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan festival, yarışma sergi, performans etkinlikleri gibi faaliyetlerin düzenlenmesi

  4. Yaratıcı fikirlerin ürünlere dönüştürülme sürecini barındıran ve yaratıcı kültür endüstrilerinin herhangi bir alanı ile doğrudan ilişkili eğitsel atölyeler düzenlenmesi

   

Uygun Başvuru Sahipleri

 • • Valilikler

  • Üniversiteler

  • Belediyeler

  • İl Milli Eğitim Müdürlükleri

  • Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları

  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri

  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Meslek Birlikleri, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İş Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri veya Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

  • Kültür Sanat Kurumları (Müze, Galeri vb.)