“European Youth Together 2020 Call EACEA/10/2020” Teklif Çağrısı Yayınlandı

“European Youth Together 2020 Call EACEA/10/2020” Teklif Çağrısı Yayınlandı

“European Youth Together” projeleri, Avrupa çapında (Erasmus + program ülkeleri) gençlerle yakın işbirliği içinde yürütülecek bölgesel ortaklıkları teşvik eden ağlar oluşturmayı amaçlıyor. Ağlar değiş tokuşlar düzenleyecek, eğitimleri destekleyecek (örneğin gençlik liderleri için) ve gençlerin kendilerine hem fiziksel hem de çevrimiçi faaliyetlerle yapılabilecek ortak projeler oluşturmalarına izin verecektir.
Erasmus + Program Ülkeleri içindeki farklı ülke ve bölgeleri kapsayan ortaklıklarda gençleri harekete geçirme kapasitesine sahip en az beş ortak içeren projeler önerecek olan gençlik STK’larını, kamu kurumlarını ve gayri resmi gençlik gruplarını, özellikle taban seviyesinde faaliyet gösterenleri hedefliyor.
Son günlerde COVID-19 salgını ışığında, kapasite geliştirme ve gençlik sektöründeki Covid-19 krizinin toparlanmasıyla başa çıkmak için özel önlemler de dahil olmak üzere sosyo-ekonomik etkisini hafifletmek için acil müdahale gerekmektedir. Bunu yaparken, gençlik ağları, dijital beceriler ve yeşil yaşam tarzları ile ilgili zorluklarla uyumlu olan dayanışma ve kapsayıcılığı düzenlemenin yollarını düşünebilir.

Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçenin 5.000.000 EUR olmakla birlikte her bir proje için AB’nin mali katkısı en az 100.000 Euro ve en fazla 500.000 Euro’dur. Toplam uygun proje maliyetlerinin % 80’i oranında maksimum eş finansman oranı ile sınırlıdır.

Başvurular için son teslim tarihi: 28/07/2020, 17:00

Çağrı programı hakkında detaylı bilgi için https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en program sayfasını ziyaret edebilir, Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Arel Teknoloji Transfer Ofisi