ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 31 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 16/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Pre-/Klinik Araştırmalar, Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Uygulama ve Kullanıcı Perspektifi” olarak belirlenmiştir.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısının genel hedefleri şunlardır:

  • Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi,
  • Pre-klinik ve/veya klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı ve/veya sağlık hizmetleri sistemlerinin optimizasyonu üzerine kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesi,
  • Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya geldiği işbirliklerinin desteklenmesi.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından aşağıda belirtilen araştırma alanlarında projeler desteklenecektir:

  • Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar

Modül 1B: Klinik Araştırmalar

  • Araştırma Alanı 2:  Büyük Verinin Entegrasyonu ve BİT Çözümleri

Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

  • Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetleri Uygulamaları

Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Perspektif

Modül 3D: Eğitim Stratejileri

ÖNEMLİ: Her bir proje önerisinin Araştırma Alanı 1 ya da 2’nin en az bir modülünü ve Araştırma Alanı 3’ün en az bir modülünü kapsaması gerekmektedir.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 05.03.2020

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 15.06.2020

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:

Tıklayınız

İlgili Kişi:
Dr. Emine DEREBAY YILDIZ
Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
e-posta: emine.derebay@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 2981195

ARDEB-1071 program detayları için:
Ebru İMAMOĞLU
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 2981804