ERA-NET FOSC VE SUSFOOD2 ORTAK ÇAĞRISI

ERA-NET FOSC VE SUSFOOD2 ORTAK ÇAĞRISI

ERA-NET FOSC VE SUSFOOD2 ORTAK ÇAĞRISI

Ana temasını, gelecekteki gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hâle getirmek, iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunmasının oluşturan bu projede temel amaçlar;

  • Kaynak verimliliğini artırmaya ve atıkları azaltmaya odaklanarak gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik yenilikler
  • Gıda sistemlerinin sistem şoklarına (çevresel, biyolojik, politik vb.) adaptasyonu ve dayanıklılık şeklindedir.

 

Projenin Hedef Kitlesi;

Desteklenecek projelerin; çok disiplinli veya disiplinler arası, bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olmasıdır.

Çağrıya proje sunmak isteyen;

Türk araştırmacıların, hem uluslararası çağrı ofisine (www.submission-susfood-era.net/sf2-fosc-jointcall), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Ortak Sayısı

Proje Süresi

Proje Bütçesi

Proje sunacak uluslararası  konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir.

 

En fazla 36 ay

En fazla 1,5 Milyon Euro

                                                  ÇAĞRI TAKVİMİ

 

Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih

16/08/2021 (15:00 CEST-Orta Avrupa Yaz Saati)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih

23/08/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih

25/08/2021 (17:30 TSİ)

02 Haziran 2021 tarihinde başvuru yapmayı planlayanlar için Uluslararası Çağrı Ofisi tarafından webinar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu nedenle ilgili Era-Net web sayfasının takip edilmesi oldukça önemlidir.

02 Haziran 2021 

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için;

 

İlgili çağrının ulusal başvuru koşulları için;

Programa başvuru yapmak için ArelTTO uzmanlarından destek almak isterseniz bizlere “tto@arel.edu.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi