ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir.

Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; metalik, inşaat (yapı), endüstriyel mineraller ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

ERA-MIN-2 ERA-NET projesi 2019 yılı çağrısı bünyesinde aşağıda belirtilen ilgili tematik alanlara destek sağlanacaktır.

  1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
  2. Dizayn
  3. İşleme, üretim ve yeniden imalat
  4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımı (ikincil kaynaklar)
  5. Ortak kesişen alanlar
  • Yeni iş modelleri
  • Mevcut yöntemlerin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili verilerin geliştirilmesi
  • Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://www.era-min.eu/node/486 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önemli tarihler aşağıda verilmiştir.

Önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 12 Mart 2020 (17:00 CET)
TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır) 19 Mart 2020 (17:30 TSİ)
Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi 24 Mart 2020 (17:30 TSİ)
Uygunluk kriterlerini sağlamayan proje önerilerinin başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi 16 Nisan 2020
Çağrı sonuçlarının açıklanması 30 Haziran 2020
Proje başlangıcı için önerilen son tarih 1 Aralık 2020

 

İlgili Kişiler

Dr. Hale AY
AB Çerçeve Programlar Müdürlüğü
e-posta: hale.ay@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 47

ARDEB- 1071 programı detayları için;

Tayyip KÖSOĞLU
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 06