EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı!

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı!

Değerli Akademisyenimiz,

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında,”Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır.

17 Temmuz 2020 (Saat 12.00 Gün Ortası, Orta Avrupa Saati) tarihine kadar başvuru yapılabilecek olan çağrının, BİT ana başlığı ve aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde, küresel sorunlara işaret etmesi amaçlanmaktadır:

  • İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
  • Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azalması çerçevesinde yeni bir sosyal tasarım ve altyapı,
  • Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
  • Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
  • Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
  • Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
  • Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

 

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

EIG CONCERT Japan 2020 yılı çağrısı, tek aşamalı uluslararası başvuru/değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecektir ve Başvuru Takvimi aşağıdaki gibidir.

Uluslararası Başvuru için Son Tarih : 17 Temmuz 2020 (12:00, Orta Avrupa Saat Dilimi)

Ulusal Ön Başvuru için Son Tarih : 22 Temmuz 2020 (17:30 Türkiye saati)

E-imza tamamlanması için Son Tarih :  27 Temmuz 2020 saat 17:30 Türkiye saat

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Programlarla ilgili her türlü konuda Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.