Dünyaya Karşı Dayanıklılık ve Yeniden Seferberlik

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Kampanyanın Adı

2022 Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV)

Çağrının Adı

 

Dünyaya Karşı Dayanıklılık ve Yeniden Seferberlik

 

Çağrının Amacı

Bu Çağrı, kurum ve kuruluşların önerdikleri projelerle WHV 2022 Kampanyasına başvurmaları ve Haziran-Aralık 2022 tarihleri arasında eylem kamplarını hayata geçirmeleri için bir davettir. Bu projelerin daha güçlü bir iş birliği oluşturmaya yardımcı olacağını ve zengin faaliyetleriyle yerel toplulukların ve gençlerin Dünya Mirası alanlarına katılımını cesaretlendireceğini umuyoruz.

UNESCO Dünya Miras Eğitimi Programı çerçevesinde, Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV) Girişimi (2008'de CCİVS) Uluslararası Gönüllü Hizmet Koordinasyon Komitesi ile iş birliği içinde Dünya Mirasının korunması ve tanıtım gençler ve gençlik örgütleri harekete geçirmek ve ilgili başlatıldı.

Dünya Mirası Gönüllüleri Girişimi’nin Hedefleyecekleri

1) Gençler, gönüllüler, yerel topluluklar ve ilgili makamlar arasında Dünya Mirasını koruma ve destekleme ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmak;

2) Sahalardaki somut projelerle gençleri Dünya Mirasının korunmasına dahil etmek;

3) Gençleri becerileri, temel koruma ve koruma tekniklerini öğrenmelerine ve gelecekteki karar vericiler ve küresel aktif vatandaşlar olarak kapasitelerini yükseltmelerine izin vererek güçlendirin;

4) Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, site yönetimi, topluluklar ve yetkililer arasındaki sürdürülebilir iş birliğini güçlendirmek;

5) Paydaşların Dünya Mirası eğitimine katılımını kolaylaştırmak için en iyi uygulamaları belirlemek ve yaygın eğitim araçları geliştirmek;

6) Projelerin tüm aşamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eylem kamplarının gerçekleştiği Dünya Mirası mülkleri arasındaki coğrafi çeşitliliği yaygınlaştırmak.

 

Seçim Kriterleri

a. Dünya Mirası Listesi'nde yazılı bir mülkle veya Geçici bir sitede yer alan bir mülkle derhal bağlantılı olarak düzenlenmelidir.

b. Üst üste en az 10 günlük bir süreye sahip olmalı veya olmamalıdır (varış ve ayrılış tarihleri hariç); ve eylem kampı süresince aynı grup insanı içermelidir;

c. İdeal olarak 1 Haziran'dan sonra başlayıp 15 Aralık 2022'ye kadar bitmelidir;

d. Mümkün olduğunca uluslararası gönüllüleri dahil etmelidir;

e. Eylem kamplarının gerçekleştirileceği Dünya Mirası alanları ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri, uygulamalı uygulamalı faaliyetler ve becerileri içermelidir ;

f. Sitelerin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde site yöneticileri ve yerel yetkililerle istişare halinde geliştirilmelidir.;

g. Uygulamalı beceri eğitimi faaliyetlerinin yanı sıra Dünya Mirası ile ilgili konulara da yansımayı içermelidir;

h. Dünya Mirası ve Dünya Mirası Gönüllüleri Girişimi ile ilgili konularda bilgilerini derinleştirmek için toplumu dahil etmelidir;

i. Katılımcıların cinsiyet dengesine (ideal olarak eşit sayıda erkek ve kadın katılımcı) ve coğrafi çeşitliliğe (ideal olarak farklı ülke ve bölgeleri temsil eden) saygı göstermelidir.

 

Organizasyonun uygulanması:

a. Başvuru sahibi, projenin gerçekleştiği ülkede yasal olarak kamu veya özel kuruluş veya kurum olarak kayıtlı olmalıdır.;

b. Kuruluşun WHV ile ilgili tüm faaliyetleri kâr amacı gütmemelidir. Başvuru sahibi tarafından WHV çerçevesinde geliştirilen tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar WHV koordinatörlerine onay için sunulmalıdır;

c. İlk kez başvuranlar, geçmişteki veya mevcut kanıtlanmış işbirliğine dayanarak başvuranı tavsiye eden tanınmış kuruluşlardan ve / veya kurumlardan iki destek mektubu sunmalıdır;

d. İlk kez başvuranlar, en son faaliyet raporlarının Anayasa / Tüzüklerinin bir kopyasını BM resmi dillerinden birinde sunmalıdır.

 

Not:

* * Kuruluşlar, onaylanmış öneriler doğrultusunda projelerini hayata geçirmeyi ve genç gönüllülerin Dünya Mirası alanına somut katılımını gösteren tam bir faaliyet raporu (resimler, videolar ve diğer sonuçlar dahil) ve talep edilen diğer anketleri sunmayı taahhüt eder. UNESCO bunları, diğerlerinin yanı sıra, UNESCO'nun web sitesinde, Dünya Mirası İncelemesi'nde, UNESCO'nun sosyal medya platformlarında içeriğin yayınlanması ve farklı Taraf Devletlere ve ilgili devlet kurumlarına bilgi sağlamak için tanıtım amaçlı kullanabilir.

• Her kuruluş farklı sitelerde gerçekleştirilecek en fazla 4 proje için başvuruda bulunabilir (aynı sitede birden fazla proje çalıştırmak için başvurabilirsiniz veya aynı tema üzerinde ancak farklı sitelerde birden fazla proje çalıştırmak için başvurabilirsiniz. Bu bir proje olarak sayılacaktır).

• Yeni tekliflerin değerlendirilebilmesi için aynı kuruluş tarafından hayata geçirilen önceki Dünya Mirası Gönüllüleri projelerinin değerlendirme formunun sunulması gerekmektedir.

 

 

Nasıl Başvurabilirim ?

WHV Girişimi aracılığıyla Dünya Mirasının korunması, korunması ve tanıtımına yönelik taahhüdünüze dahil olmak ve / veya taahhüdünüzü yenilemek için lütfen çevrimiçi başvuruyu doldurun: https://form.jotform.com/213552832945359

Son Başvuru Tarihi

1 Mart 2022 saat 23:59 CET (Paris Saati)

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için https://whc.unesco.org/uploads/news/documents/news-2397-9.pdf adresine ulaşabilirsiniz.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi