Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çakır Hatır ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçın Çapan’ın TÜBİTAK 3501 Proje Başarısını Kutluyoruz!

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çakır Hatır ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçın Çapan’ın TÜBİTAK 3501 Proje Başarısını Kutluyoruz!

Üniversitemiz Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çakır Hatır ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçın Çapan’ın TÜBİTAK 3501 Programına başvurdukları “Yenilenebilir Kaynaklar Kullanılarak CRISPR/Cas9 Sistemi için Hedefe Yönelik Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi” adlı projeleri desteklenmeye değer bulunmuştur.

Proje ekibinde akademisyenlerimizin yanı sıra bir yüksek lisans ve bir lisans öğrencisi de bursiyer olarak yer almaktadır. Akademisyenlerimiz projeleri ile CRISPR/Cas9 gen düzenleme sistemindeki teknolojik gelişmeler sayesinde gen terapisinin gittikçe ilgi çeken ve birçok hastalık için umut vaat eden potansiyel bir tedavi yöntemine dönüşmesine dikkat çekmektedir.  Bu sebeple proje kapsamında gen terapisinin klinik olarak uygulanabilmesi ve ulaşılabilirliğinin artması için ilgili genetik materyalin hücreye transferi ve hücre içine alınması üzerine deneysel çalışmaların yapılması, optimize edilmiş taşıyıcı vektörlerin geliştirilmesi gerekliliğini tespit etmiş olup projenin nihai amacı olarak yenilenebilir kaynaklardan özgün bir polimer bazlı nanotaşıyıcı sistem geliştirmek ve bu sistemin CRISPR/Cas9 kompleksini hedeflenen hücrelere iletmesini sağlamayı hedeflemektedirler. 36 ay sürecek olan projenin bütçesi 360.000 TL’dir.

Değerli akademisyenlerimizi üniversitemize kazandırdıkları bu yenilikçi projeden ötürü tebrik eder, bu zorlu yolda çalışmalarını sağlıklı bir biçimde yürüterek hedeflenen başarılı sonuca ulaşmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

 

ArelTTO EKİBİ