Döngüsel Ekonomi ve Sürdürebilirlik – Verimlilik Dergisi Makale Alımları Başladı!

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürebilirlik – Verimlilik Dergisi Makale Alımları Başladı!

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrının Adı

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürebilirlik – Verimlilik Dergisi

Çağrının Kapsamı / Amacı

Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olan Verimlilik Dergisi, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün bir yayınıdır ve yılda dört sayı olarak yayınlanmaktadır. (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim)

Verimlilik Dergisi'nin amacı; verimlilik alanında yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel esaslar çerçevesinde okuyucularına aktarmak ve bu yolla verimlilik biliminin ve bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Ücretsiz ve açık erişime sahip olan bu dergide; verimlilikle ilgili tüm Türkçe ve İngilizce özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir.

2022 yılında derginin normal sayılarına ek olarak “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” temalı özel bir sayı yayımlanacak olup, dergide yer almak isteyen araştırmacıların makalelerini ve araştırmalarını iletmeleri gerekmektedir.

Ele Alınması İstenen Konu Başlıkları

Döngüsel Ekonomi Politikaları,

Döngüsel Ekonomi ve Verimlilik,

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme,

Paylaşım Ekonomisi,

Yeşil Dönüşümün Finansmanı,

Yeşil Mutabakat ve Verimlilik Uygulamaları,

Yeşil Kümelenmeler,

Endüstriyel Simbiyoz, Enerji Verimliliği,

Kaynak Verimliliği, Temiz Üretim Teknolojileri,

Yaşam Döngüsü Analizi, Eko-Etiketleme,

Atık Yönetimi,

Biyoekonomi ve Biyoçeşitlilik,

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri,

Yeşil Tedarik Zinciri ve Yeşil Lojistik,

Tersine Tedarik Zinciri ve Tersine Lojistik.

Başvuru Tarihleri

 

Makale Kabulü

1 Ocak-30 Nisan 2022

Hakem Değerlendirmesi

30 Temmuz 2022

Karar

01 Ekim 2022

Nasıl Başvurabilirim?

2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda taranmakta ve derginin tüm süreçleri internet sayfası üzerinden yürütülmektedir.