Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı / 2210-E

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı / 2210-E

Çağrının Amacı ve Kapsamı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimine başlayanları kapsamaktadır.

Burs Kapsamı ve Süresi

-Burslar bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 24 ay sonunda sona erdirilir.

- 24 aylık sürenin işbu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda ise burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

- Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

 

Burs Miktarı

Tam Burs(ay)   3.000 TL

Kısmi Burs(ay) 1.000 TL

 

Başvuru Koşulları

- T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

- BİDEB’in 2205 - Lisans Burs Programı bursiyeri iken öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp takip eden yarıyılda, hiç ara vermeksizin yüksek lisans programına başlamak

- Mezun oldukları dönemi takip eden dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmak

- Tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıran adayların, BİDEB lisans bursiyeri 4 olup başvuruda belirtilen lisans programını başarıyla tamamlayıp 4’lük not sistemi için en az 2,8; 100’lük not sistemi için en az 72 ortalama ile mezun olmak

- Yüksek lisans öğrenimini tezsiz yapanlar başvuru yapamaz.

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

- Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilir.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

- 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz

Başvuru Yöntemi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Tarih

2022/1.Dönem

31 Mart 2022 – 20 Nisan 2022 saat 17:30’a kadar

2022/2.Dönem

24 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2210-e_cagri_duyurusu_2022-1.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi