COSME Türkiye Projesi – Ortak Küme Girişimleri (Euroclusters) Çağrısı Çalıştayı

COSME Türkiye Projesi – Ortak Küme Girişimleri (Euroclusters) Çağrısı Çalıştayı

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Tek Pazar Programının “İşletmelerin Rekabeti ve KOBİ’ler” başlığı kapsamında kümelerin desteklenmesi amacı ile Ortak Küme Girişimleri (Euroclusters) Çağrısı kapsamında proje geliştirme ve yazma kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen çalıştay 11 Kasım 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda çağrıya uygunluk kriterleri, başvuru belgelerinin hazırlanması, başvuru platformuna kayıt, proje kapsamında bütçe şablonu gibi konular işlenecektir.

İlgili etkinliğe kayıt için tıklayabilirsiniz.

Çalıştay Tarihi:  11 Kasım 2021
Saat:  10:30
Çalıştay Programı
Eğitmen:  Sayın Yeliz Çuvalcı
Tarih: 11 Kasım 2021
10.30 - 10.45 Açılış Konuşmaları
10.45 – 11.30 Oturum I - EuroClusters Çağrısı Genel Kapsamı · Çağrının Hedefleri ve Projede Zorunlu Aktiviteler · Çağrıya Katılım Sağlanabilecek Sektörel Alanlar · Çağrı Kapsamında Konsorsiyum Kurarken Dikkat Edilecek Hususlar
11.30 - 12.30 Oturum II – Proje Ortaklık Yapısı ve Başvuru Şartları · Başvuru İçin Gerekli Eklerin İncelenmesi · Başvuru Kriterleri · ECCP (Avrupa Küme İşbirliği Platformu)
12.30 - 13.30 Öğle Arası
13.30 - 14.30 Oturum III – EuroClusters Çağrısı Teknik Hazırlık I · Standart Proje Şablonlarının Yapısını Anlamak
14.30 – 14.45 Ara
14.45 - 15.30 Oturum IV – EuroClusters Çağrısı Teknik Hazırlık I · Proje İş Paketlerinin Tasarımı ve Çağrı Hedefleri ile İlişkilendirilmesi · Proje Bütçesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
15.30 - 16.00 Sorular ve Cevaplar

Programla ilgili her türlü konuda “tto@arel.edu.tr” adresine ulaşarak veya “Arel Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi