Concenrated Solar Power (CSP) Era-Net 2021 Yılı Ek Çağrısı Açıldı!

Concenrated Solar Power (CSP) Era-Net 2021 Yılı Ek Çağrısı Açıldı!

CSP ERANET COFUND projesinin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE PROJE İÇERİĞİ

CSP Eranet projesi altında açılacak olan CSP Eranet 2021 yılı çağrısına Türkiye, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsrail fonlama ajansları katılım göstermektedir. Başvurulacak olan projelerin konsorsiyumlarının çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 3 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın sanayi kuruluşu olması beklenmektedir.

Aşağıda belirtilen konulara destek sağlanacaktır:

  • Gelişmiş doğrusal Fresnel güneş enerjisi teknolojisi
  • Merkezi alıcı sistemli (eritilmiş tuz) parabolik oluk kolektörler
  • Silikon yakıtlı parabolik oluk kolektörleri
  • Açık hacimsel hava alıcı teknolojisi
  • Gelişmiş merkezi alıcılı erimiş tuz teknolojisi
  • Yeni nesil merkezi alıcılı güç tesisleri
  • Çok kuleli ışın sistemi
  • Gelişmiş termal enerji depolama

 

Söz konusu çağrı kapsamında sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

ÇAĞRI TAKVİMİ


1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Aşama

Tarih

Çağrının ilan edilmesi ve açılması

01.10.2021

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih

 

(1. aşama başvuruları, CSP ERANET web sayfası üzerinden yapılacaktır https://csp-eranet.eu/calls/additional)

03.12.2021

 

(17:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

 

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

07.12.2021

 

(TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden

 

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

10.12.2021

 

(TSİ: 17.30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının Koordinatör tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

03.01.2022

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

25.03.2022

 

(17:30, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

30.06.2022

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

 

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

 

duyurulacaktır.*

Projelerin başlaması

Projelerin başlama tarihi

01.11.2022

Programla ilgili detaylar için web sitemizi “https://tto.arel.edu.tr/” inceleyebilir, her türlü konuda “tto@arel.edu.tr” adresine ulaşarak veya “Arel Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi