Chist-Era Projesi 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Chist-Era Projesi 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

CHIST-ERA IV ERA-NET projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir.

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir. Çağrıya katılan ülkelerin listesine adresinden ulaşabilirsiniz.

Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:

• Bilgi ve iletişim Teknolojileri için Nano-Opto-Elektro-Mekanik Sistemler
(Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT)

• Çevrimiçi Sosyal Ağlarda ve Medyada İstenmeyen Davranış Tespiti ve Azaltma Stratejilerinin Temelleri (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Detaylı çağrı metinine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şartları ve Detayları

  • Yüksek öğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden 0 destek oranı ile desteklenecektir.
  • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
  • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
  • Ülkemizden başvuracak bir proje en fazla 1,5 Milyon TL desteklenecektir.

Başvuru Tarihi

CHIST-ERA IV web sayfasından yapılacak başvurunun son tarihi 17 Ocak 2022 saat 17:00

Ek Not

Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için adresine kayıt olmaları önerilmektedir.

Programla ilgili detaylar için “tto@arel.edu.tr” adresine ulaşarak veya “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.