Chips Ortak Girişimi 2024 Yılı Çağrısı Ulusal Süreç Dokümanı Yayınlandı

Chips Ortak Girişimi 2024 Yılı Çağrısı Ulusal Süreç Dokümanı Yayınlandı

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimler’den biri olan Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi yeni adıyla ve genişletilmiş kapsamıyla Chips Ortak Girişimi olarak devam etmektedir. Chips Ortak Girişimi Avrupa yarı iletken teknolojisi ekosistemindeki araştırma, geliştirme ve imalat kapasitesini destekleyen bir kamu-özel ortaklığı olma özelliğini taşımakta olup KDT Ortak Girişimi’nin elektronik bileşenler ve sistemler hakkında devam eden faaliyetlerini aynı şekilde desteklemeyi sürdürmektedir. KDT Ortak Girişimi ile desteklenmesi amaçlanan çalışmalar, Chips Ortak Girişimi altında “Avrupa için Çip Girişimi-Chips for Europe Initiative” kapsamında olmayan aktiviteler olarak geçmekte ve “Non-Initiative” olarak kodlanmaktadır.

Çağrı Kapsamı:

Chips Ortak Girişimi kapsamında KDT çağrılarının aynı şekilde devam edeceği “Non-Initiative” kısmına ait 2024 yılındaki ilk üç çağrı aynı anda açılmıştır:

  • İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA) için ilk çağrı 1 genel konu (bottom-up) ile 2 odak konudan oluşacak ve 2 aşamada gerçekleştirilecektir.
  • Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA) için ikinci çağrı 1 genel konu (bottom-up) ile 1 odak konudan oluşacak ve 2 aşamada gerçekleştirilecektir.
  • Üçüncü çağrı, ulusal katkı olmadan ancak Güney Kore (ROK) ile işbirliği içinde tek aşamalı çağrı olarak uygulanacak Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (RIA) için bir konuyu içerecektir.

(1) HORIZON-Chips 2024-1-IA

  • HORIZON-Chips 2024-1-IA-T1 “Genel”
  • HORIZON-Chips 2024-1-IA-T2 “Yazılım Tanımlı Aracı (SDV) destekleyen Yüksek Performanslı RISC-V Otomotiv İşlemcileri”
  • HORIZON-Chips 2024-1-IA-T3 “Geleceğin Yazılım Tanımlı Aracı için Hizmet Odaklı Çerçeve”

(2) HORIZON-Chips 2024-2-RIA 

  • HORIZON-Chips 2024-2-RIA-T1 “Genel”
  • HORIZON-Chips 2024-2-RIA-T2 “Sürdürülebilir ve daha yeşil üretim”

(3) HORIZON- Chips 2024-3-RIA 

  • HORIZON- Chips 2024-3-RIA “Gelecekteki yarı iletken bileşenler ve sistemler için Heterojen entegrasyon ve nöromorfik bilgi işlem teknolojileri konusunda Kore ile ortak çağrı”

İlk iki aksiyon türündeki çağrıların ilk genel konuları aşağıda listelendiği üzere Stratejik Araştırma ve İnovasyon Gündemi (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA[1])’nin tüm bölümlerini hedef alır ve ortaklıkların büyümesini destekleyerek endüstriyel rekabet gücünün güçlendirilmesini amaçlamaktadır. RIA ve IA çağrıları odaklandıkları teknoloji olgunluk seviyeleri ve dolayısıyla geri ödeme oranlarına göre esasen farklılık göstermektedirler. Seçilen projeler, büyük işletmelerin, KOBİ’lerin ve akademinin karma katılımıyla sanayi arasında yüksek etkili, Avrupa çapında işbirliğini göstermelidir. Beklenen çıktılar, pilot hatlar, büyük ölçekli göstericiler, açık platformlar, yenilikçi ürün geliştirmeleridir. Ayrıca, açılacak olan odak konulardaki geri ödeme oranları aynı aksiyon türündeki genel başlıktan farklılık göstermektedir.

RIA ve IA aksiyon türlerindeki çağrıların genel konu başlıkları aşağıdan yukarıya programlamanın bir parçasıdır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir; (1)Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat, (2)Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu, (3)Gömülü yazılım ve ötesi, (4)Sistemler Sistemi (SoS), (5)Yapay zekâ, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol, (6)Bağlanırlık, (7)Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar, (8)Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik, (9)Ulaşım, (10)Enerji, (11)Dijital Endüstri, (12)Sağlık ve refah, (13)Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar, (14)Dijital Toplum.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Çağrı hakkında daha detaylı bilgiyehttps://www.chips-ju.europa.eu/noninitiative/adresinden ulaşılabilir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Takvimi

  Aşama Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

1. aşama uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

14.05.2024

(17:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

 

21.05.2024

(TSİ: 23.59)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

27.05.2024

(TSİ: 23.59)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının Çağrı Sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

 

Temmuz 2024

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

17.09.2024

(17:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi Aralık 2024

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

Projelerin başlaması Projelerin başlama tarihi Şubat 2025
  • Tüm ortakların temsil edildiği uluslararası çağrının Yürütme Kurulu’nun takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aynı şekilde TÜBİTAK tarafından ulusal başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

* Uluslararası programın/projenin yürütülmesinden sorumlu TÜBİTAK Birimi tarafından belirlenecek detaylı ulusal başvuru son tarihi proje yürütücülerine bildirilecektir.

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ / Hasan Burak TİFTİK

UİDB – AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

E-posta: ncpdis@tubitak.gov.tr

 

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Tayyip KÖSOĞLU

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

E-posta: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr