BOREN – Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi Çağrısı

BOREN – Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi Çağrısı

Önemli bir ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

 

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250’den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

 

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

 

Bu doğrultuda BOREN, 14 Mart 2017 tarihinde çağrıya çıkarak 4 Mayıs 2017 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasalları Alanlarında Ürün Ve Teknoloji Geliştirme”ye yönelik proje önerilerini kabul edecektir.

 

Projeler 0 oranında desteklenecek olup, proje süreleri en çok 36 ay olabilmektedir.

 

Programla ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

 

Çağrı Başlığı
Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı No
PÇ.2017/1
Çağrı Kapsamı
Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;
  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,  
ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.
Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar
Tarım ve Çevre
Proje Nitelikleri
  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
  • Üniversite-Sanayi işbirliği içermeyen projeler desteklenmeyecektir.
Kimler Başvurabilir
Üniversite-Sanayi İşbirliği halinde, en az bir üniversite ve/veya özel sektör    kuruluşu bünyesinde yürütülmek üzere; bu kuruluşların çalışanları veya    projenin bu kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.
Proje Süresi/Bütçesi
  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.
Çağrı İlan Tarihi
14/03/2017
Ön Başvuru Tarihleri
04/05/2017-12/05/2017
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi
15/06/2017
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi
15/09/2017