Bilimsel Veri Toplama ve Analiz Süreçler için Akıllı Yazılımların Geliştirilmesi Projesi

Bilimselanketler.com platformu, akademik yayınlar kapsamında akademisyenlerin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu anket katılımcı verilerinin dijital ortamlar aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde toplanılmasını sağlamaktadır. Bilimselanketler.com platformu sayesinde akademisyenler ve öğrenciler veri toplama sürecinde yaşamakta oldukları zorlu problemleri aşabilmektedir. Akademisyenler hızlıca kaliteli yayınlar ortaya koyabilirken, doktora ve yüksek lisans öğrencileri tezleri kapsamında ihtiyaç duydukları verilere erişebilmektedir.

Akademik yayınlarınız kapsamında ihtiyaç duyduğunuz anket katılımcı verilerine dijital ortamlar aracılığı ile ulaşmanızı sağlayan akıllı yazılım platformu bilimselanketler.com Mersin Teknopark’ta geliştirilerek hizmetinize sunulmuştur. Bu kapsamda tez, makale ve bildiriler için ihtiyaç duyulan anket katılımcılarına ulaşarak veri toplamak için bilimselanketler.com platformundan yararlanabilirsiniz.