Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Açıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Açıldı

Değerli Akademisyenlerimiz,

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, bilgi tabanlı, verimlilik ve yenilikçilik odaklı, daha rekabetçi bir sanayi için Kümelenme Destek Programı’nın “3.Destek Çağrısı” yayımlandı.

 

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 

  • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
  • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
  • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
  • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

 

Programın amacı ise kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

 

Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

 

  • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
  • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
  • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
  • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

 

Çağrı ile ilgili her türlü konuda Arel Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir; katılım ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.