BİDEB 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

BİDEB 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

BİDEB 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları (2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı) 

Çağrının Amacı

Program kapsamında Temel ve Uygulamalı Araştırma ile Deneysel Geliştirme alanlarında yurt dışında düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklere destek verilmesi.

Bu çağrı duyurusu, yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Destek Kapsamı ve Miktarı

Yurt dışındaki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Ülkelere göre belirlenen destek limitleri 

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir.)
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Başvuru yapılan dönemde öğretim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içinde devam ediyor olması gerekmektedir.
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktıklarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.
 • Başvuru tarihi itibarıyla bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması gerekmektedir.
 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere TOEFLIBT sınavından en az 72 puan almış olmak,
 • 0 yabancı dille öğretim yapan bir üniversitede lisans, tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak.
 • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacı olmak

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında arama ölçütü “Conference” seçilerek indekslendiğini gösteren çıktı/ekran görüntüsü,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderildiğini veya kabul edildiğini gösteren belge ya da davetli konuşmacı olunduğunu gösteren belge,
 • Feragat formu (Bildirinin sorumlu veya ilk yazarı olunmaması durumunda sorumlu veya ilk yazardan imzalı feragat formu alınması gerekmektedir), 
 • TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede görev alanlar için proje bilgi formu 
 • Yabancı dil belgesi*,
 • YDS, YÖKDİL veya TOEFL IBT sınav sonuç belgesi,
 • 0 yabancı dille öğretim yapan bir üniversiteden alınan öğrenci belgesi veya diploma,
 • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacılar için doçentlik veya profesörlük belgesi ya da üniversiteden alınmış ilgili kadroda çalıştığını gösteren resmi yazı

*İngilizce dışında yabancı dil belgesi yükleyenlerin bildirinin o dilde sunulacağına dair belgeyi de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bildiri Türkçe sunulacak ise yabancı dil belgesi yerine Türkçe sunum yapılacağına dair belgenin yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin BİDEB’e gönderilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra, onaylanan başvurunun geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi*

Sonuç Açıklama Tarihi**

1.Dönem

3 Ocak 2022

28 Ocak 2022

Nisan 2022

2. Dönem

4 Nisan 2022

29 Nisan 2022

Temmuz 2022

3. Dönem

4 Temmuz 2022

29 Temmuz 2022

Ekim 2022

4. Dönem

3 Ekim 2022

27 Ekim 2022

Aralık 2022

Başvuru sistemi ilgili dönemin başvuru bitiş tarihi saat 17:30’da kapanmaktadır

** Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.