Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

2219 - Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Çağrının Amacı

Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip genç araştırmacıların doktora sonrası çalışmalarını Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırma laboratuvarında sürdürmek isteyen genç bilim insanları desteklenmektedir.

Program kapsamında, doktorasını tamamlamış veya araştırma başlangıcına kadar doktoradan mezun olabilecek durumda olan bilim insanları desteklenmektedir.

Destek Kapsamı / Miktarı / Süresi

Bu program kapsamında araştırmacılara;

  • Araştırma bursu,
  • Bursiyerin kendisi dahil toplamda 3 kişi için yurt dışına tek seferlik gidiş dönüş uçak bileti (Program kapsamında talep edilebilecek uçak bileti bilgileri program web sayfasında yer almaktadır.) desteği sağlanır.

Program kapsamında desteklenen araştırmacılara verilecek destek miktarı net 2500 USD’dir.

Destek süresi en az 12 ay, en fazla 24 ay olmak koşulu ile TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır. Destek süresinin sonunda en fazla 24 ay daha burssuz olarak Prof. Dr. Aziz Sancar’ın laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışılabilir.

Başvuru Koşulları

  • T.C. vatandaşı olmak, 
  • Yurt dışında çalışmıyor olmak,
  • Doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesini son yedi yıl içerisinde almış veya desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 6 ay içinde ilgili dereceyi alabilecek olmak.

Başvuru Belgeleri

  • Akademik özgeçmiş ve niyet mektubu,
  • Doktora diploması, Sağlık Bakanlığı onaylı tıpta uzmanlık belgesi veya doktora diplomasının/tıpta uzmanlık belgesinin 6 ay içerisinde alınmasının planlandığını içeren tez danışmanı onaylı yazı,
  • Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından birinden en az 65 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan aldığına dair belge veya İngilizce öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans/lisansüstü veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma.

Başvuru Yöntemi

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

2022 Yılı

04.01.2022

04.03.2022