Avrupa Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Klinik Araştırmalar Ortaklığı (Edctp-3) Çağrı Duyurusu, Son Başvuru Tarihi:29 Mayıs 2024

Avrupa Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Klinik Araştırmalar Ortaklığı (Edctp-3) Çağrı Duyurusu, Son Başvuru Tarihi:29 Mayıs 2024

Değerli Araştırmacılar,

Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkeler Klinik Araştırmalar Ortaklığı (EDCTP-3) tarafından maymun çiçeği virüsünün (Mpox Virus) sebep olduğu devam eden salgın ile mücadele amacıyla acil bir çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

İlgili çağrı kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon projeleri desteklenecek olup, çağrıya başvurular 14 Mayıs 2024 tarihinde açılacak ve 29 Mayıs 2024 tarihinde kapanacaktır.

Çağrı dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiler ortaklığın resmi internet sayfasında ve Funding and Tenders Portalda yer almaktadır.