Avrupa Komisyonu Tarafından Ar-Ge Ana Başlığı Altında Yapılması Planlanan Etkinlikler

Avrupa Komisyonu Tarafından Ar-Ge Ana Başlığı Altında Yapılması Planlanan Etkinlikler

Avrupa Komisyonu Tarafından Ar-Ge Ana Başlığı Altında Yapılması Planlanan Etkinlikler Aşağıdaki Gibidir;

ÇALIŞTAY

ÇALIŞTAY TAKVİMİ

ÇALIŞTAY KATILIM LİNKİ

 • "Biyomedikal Bilimlerde Yöntemler Ve Modeller" Çalıştayı.

14 - 15.06.2021

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/methods-and-models-biomedical-sciences

 • "3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları "Konferansı.

14 - 16.06.2021

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/call-papers

 • "58. ESReDA Semineri - Riskleri ve Tehditleri Yönetmek için Bilgiyi Kullanma: Uygulamalar ve Zorluklar" (çevrimiçi).

15 - 16.06.2021

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/58th-esreda-seminar-using-knowledge-manage-risks-and-threats-practices-and-challenges

 • "Sürdürülebilir Finans 3. Yaz Okulu" (çevrimiçi).

06 - 08.07.2021

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/summer-school-sustainable-finance

 • "CONCORDi 2021: Rekabetçi Sürdürülebilirlik için Endüstriyel Yenilikçilik- Bildiri Göndermek için Çağrı".

22 - 25.11.2021

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/concordi-2021

 • "Politika desteği için modelleme" üzerine,2021 AB Konferansı (çevrimiçi).

22 - 26.11.2021

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/2021-eu-conference-modelling-policy-support

 • "Yıllık Araştırma Konferansı: genç araştırmacı ekonomistleri için "poster bildiri" çağrısı.

15 - 15.11.2021

https://ec.europa.eu/info/events/euarc21_en

 • "Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR" web semineri.

15 - 30.04.2021

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/JRC-CoR-Online-workshop-on-Smart-Specialisation.aspx

 • “Biyomedikal Bilimlerde Yöntemler ve Modeller” Çalıştayı:

Çalıştayın Amacı

Çalıştay, farklı modellerin kombinasyonunun biyomedikal bilimlerin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmak için açık bir disiplinler arası ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Çalıştayın Konuları

Çalıştay 4 oturumdan oluşmaktadır.

Oturum A: Son teknoloji hayvan dışı alternatif yöntemlerin paylaşılması: Örnek
olay olarak immün- onkoloji

Oturum B: Breakout World Café – Tüm katılımcılar

Oturum C: (hayvan) verilerinizden en iyi şekilde yapma

Oturum D: Panel tartışması - Güven ve sürdürülebilir köprüler inşa etmek

Bu oturumlarda, bilgi üretmek için farklı yöntem ve modellerin nasıl başarıyla birleştirileceğine dair örnekler sunulacak ve tartışılacaktır.

 

Katılımcı Profili

Etkinlik, ilgili herhangi bir profesyonel profile sahip biyomedikal bilimlerle ilgilenen bilim insanlarına açıktır.

 

Katılımcı Sayısı

Maksimum katılımcı sayısı 250'dir

 • “3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları “Konferansı:

Çalıştayın Amacı

Bu Konferans, Avrupa sosyo-ekonomik meselelerini ele almak üzere ekonomistleri ve siyaset bilimcileri bir araya getirecek.

 

Çalıştayın Konuları

 • Makro, para, bankacılık ve finans Avrupa yönetişimi.
 • Refah, eşitsizlik ve kutuplaşma.
 • Göç, işbirliği ve ticaret İklim değişikliği ve enerji politikaları COVID'in ekonomik, sosyal ve politik etkisi-19.

 

Katılımcı Profili

Ekonomistler ve siyaset bilimciler.

 • “58. ESReDA Semineri – Riskleri ve Tehditleri Yönetmek için Bilgiyi Kullanma: Uygulamalar ve Zorluklar”:

Çalıştayın Amacı

Katılımcıların daha iyi risk yönetimi ve yönetişimi için bilgi kullanımını artırma teorilerini, kavramlarını ve deneyimlerini tartışmaları için bir forum olacaktır.

 

Çalıştayın Konuları

Belirsiz gündemde beş davetli ders ve 28 düzenli sunum yer alıyor.

Katılımcı Profili

Uygulayıcılar, araştırmacılar, (endüstri, düzenleyiciler, güvenlik kurulları, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları, mühendislik müteahhitleri ve danışmanları, eğitim uzmanları)

 • “Sürdürülebilir Finans 3. Yaz Okulu”:

Çalıştayın Amacı

Yeni eylemlerle bir yol haritası sağlamak, sürdürülebilir proje ve faaliyetlere özel yatırımı artırmak

 

Çalıştayın Konuları

 • Covid' in getirdiği olumsuz faktörler sonucunda atılan ve/ veya atılmak istenilen adımlar
 • Salgın sonrası, çözülmesi acil olan sorunlar

 

Katılımcı Profili

 • Okul, kamu ve/veya uluslararası kurumlarda çalışan bilim adamları
 • Politika görevlileri
 • Özel sektör uzmanları

E. “CONCORDi 2021: Rekabetçi Sürdürülebilirlik için Endüstriyel Yenilikçilik- Bildiri Göndermek için Çağrı”:

Çalıştayın Amacı

Konferans, gelecek on yıl boyunca bu alandaki araştırma, iş ve politika zorluklarını belirlemeyi ve AB endüstriyel araştırma ve inovasyon politikası gündemine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Çalıştayın Konuları

 • İyileşme zamanlarında endüstriyel geçiş (EC-JRC tarafından organize edilen)
 • Sürdürülebilir dönüşümler için Endüstriyel İnovasyon (OECD & EC-JRC tarafından organize edilmektedir)
 • Salgın sonrası dünyada endüstriyel strateji: Gelişmekte olan ülkelere odaklanın (UNIDO ve EC-JRC tarafından organize edildi)

 

Katılımcı Profili

 • Akademisyenler
 • Politika yapıcılar

F. “Politika desteği için modelleme” üzerine, 2021 AB Konferansı:

Çalıştayın Amacı

Politika oluşturmayı desteklemek için modelleri kullanırken ortak zorlukları ve çözümleri belirlemek

Çalıştayın Konuları

Modeller ve politika yapıcılar için çeşitli diyalog ve eğitim durumları 

Katılımcı Profili

 • Avrupa ve uluslararası kurumlar
 • Üye Devletlerden, üniversiteler
 • Araştırma enstitülerinden ve danışmanlıklardan araştırmacılar 
 • Politika yapıcıları

G. “Yıllık Araştırma Konferansı: genç araştırmacı ekonomistleri için “poster bildiri” çağrısı:

Çalıştayın Amacı

Covid-19 sonrası Avrupa ekonomisinin grafiğini çizmek

Çalıştayın Konuları

Ekonomi ve finans 

Katılımcı Profili

Doktora öğrencileri ve doktorasını en fazla altı yıl önce bitirenler

Katılımcı Sayısı

En fazla 10 araştırmacı seçilecektir.

 • “Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR” web semineri:

Çalıştayın Amacı

Akıllıİhtisas'ın bölgelerin mevcut pandemi kaynaklı krizden kurtulmasına ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiler için yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olmak için nasıl etkili bir araç olabileceğini araştırmak

Çalıştayın Konuları

Akıllı uzmanlık

Katılımcı Profili

 • Uygulayıcılar
 • Politika yapıcılar
 • Araştırmacılar

 

ArelTTO Ekibi