AVRUPA GENÇLİK VAKFI (EYF) HİBELERİ BAŞVURUYA AÇILDI!

AVRUPA GENÇLİK VAKFI (EYF) HİBELERİ BAŞVURUYA AÇILDI!

AMAÇ VE KAPSAM

Avrupa Gençlik Vakfı (EYF), Avrupa Konseyi tarafından Avrupa gençlik faaliyetlerine mali destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir fondur. Gençlik faaliyetlerine mali destek sağlayarak Avrupa’daki gençler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar. İnsan haklarına saygı, demokrasi, hoşgörü ve dayanışma ruhu içinde barış, anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesine hizmet eden faaliyetlerle ilgilidir. EYF’nin desteğini alabilmek için projelerin Avrupa Konseyi’nin değerleri ve çalışmaları ile 2022/2023 için Gençlik Sektörü Öncelikleri kapsamında olması şarttır.

BÜTÇE

EYF aşağıdaki operasyonları destekleyebilir:

A. Uluslararası etkinlik – Maksimum hibe: 20.000 €.

B. Yıllık çalışma planı – Maksimum hibe: 50.000 €.

C. Ardışık 2 yıl için yapısal hibe – Maksimum yıllık hibe: 2 yıl boyunca yılda 25.000 €

D. Bir defaya mahsus yapısal hibe (yenilenemez) – Azami bir defaya mahsus hibe: 15.000 €.

KİMLER BAŞVURABİLİR:

Uluslararası Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları , Uluslararası Gençlik STK Ağları , Bölgesel Gençlik STK Ağları , Ulusal Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları,  Avrupa Konseyi Üye Devletleri

BAŞVURU KOŞULLARI:

· 1 Ekim (gece yarısı CET):

1 Nisan ile 31 Aralık arasında (bir sonraki yılın 2. yarısı) gerçekleşen uluslararası faaliyetler – Bir sonraki yıl için Yıllık Çalışma planı

Bir sonraki yıl için bir defaya mahsus yapısal hibeler (bölgesel ağ)

· 1 Ekim 2021 (gece yarısı CET):

2022-2023 için 2 yıllık yapısal hibe (uluslararası STK’lar/ağlar)

Başvuru her zaman projenin başlangıç tarihinden en az 3 ay önce yapılmalıdır.

EYF, Nisan ve Ekim tarihlerinden 2 hafta önce yeni STK kayıtlarını işleme koymayacaktır.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi