Avrupa Dayanışma Birlikleri Gönüllülük Ekipleri Çağrısı Açıldı!

Avrupa Dayanışma Birlikleri Gönüllülük Ekipleri Çağrısı Açıldı!

Avrupa Dayanışma Birlikleri Gönüllülük Ekipleri, yüksek öncelikli alanlarda, her yıl tanımlanan politika alanlarında ortak Avrupa sorunlarına yönelik kısa vadeli müdahaleler uygulayarak dayanışmayı ifade etmek için bir araya gelen en az iki farklı ülkeden gençlerin yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli projelerdir. Bu yılın önceliği, özellikle sağlık ve sosyal bakım sistemlerini sağlık alanında önleme, tanıtım ve destekle uğraşan faaliyetlerle destekleyerek COVID-19’un etkisi ve iyileşmesine; önemli sağlık sorunlarının ele alınmasıdır.

HEDEFLER

  • Yüksek öncelikli alanlardaki Gönüllülük Ekipleri özellikle şunları hedefleyecektir:
  • Kronik veya yaşamı tehdit eden hastalıkların iyileştirilmesine katkıda bulunmak;
  • Savunmasız grupları COVID-19 etkisinden ve diğer hastalıklardan korumak
  • Avrupa sorunlarının üstesinden gelmek için dayanışma sektörünün kapasitesini güçlendirmek
  • Avrupa nüfuslarının genel sağlığını iyileştirmek için toplumsal farkındalığı artırmak.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir program ülkesinde yasal olarak kurulmuş herhangi bir uygun katılımcı kuruluş ve herhangi bir uluslararası kuruluş. Kuruluş, projede yer alan tüm katılımcı kuruluşlar adına başvuruda bulunur. Başvuru sahibi kuruluş, son başvuru tarihinde ve tüm proje süresi boyunca geçerli bir gönüllülük Kalite Etiketine veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonuna sahip olmalıdır.

UYGUN FAALİYETLER

Gönüllülük Takımları, en az 5 kişilik grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllü olmalarını sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Ekibin bileşimi uluslararası olmalıdır (en az iki farklı ülkeden katılımcılar dâhil), ekip üyelerinin en az dörtte biri faaliyetin gerçekleştiği ülkeden farklı ülkelerden gelmelidir. Gönüllü ekiplerde, European Solidarity Corps’un gönüllüleri, kısa bir süre boyunca bir proje için görevler üstlenecek. Bu faaliyetler daha kısa sürmesine rağmen hem bireyler hem de bu hizmetten yararlanan toplumlar için değerli olacaktır.

PROJE SÜRESİ FAALİYETİN SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ

12, 24 ve 36 ay arasında olmalıdır.

Seyahat süresi hariç 2 hafta ila 2 ay. 5 Ekim 2021, 17.00 (Brüksel saati).

Daha fazla bilgi için lütfen çağrıyı kontrol edin.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi