Arkeoloji Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Programın Adı

 

Arkeoloji Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

Çağrının Amacı ve Konusu  

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir.

 

Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2022 yılı 1. çağrısı kapsamında Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesinde görev alacak lisans öğrencilerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

 

 Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi ile Göbeklitepe benzeri noktalarda 2021 - 2024 yılları arasında yapılacak kazı ve araştırmaların, Anadolu'nun hatta dünyanın neolitik çağının farklı araştırma ve bulgularla yeniden değerlendirilmesi, bu döneme ilişkin onlarca soru işaretine yeni cevaplar aranması ve bu dönemin daha iyi okunabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Proje kapsamında konularında uzman bilim insanlarıyla birlikte disiplinlerarası yaklaşımlarla sürdürülen yüzey araştırması çalışmaları, tarih öncesi dönemlerin bütünlükçü bir şekilde ele alınmasını sağlayarak ‘Göbeklitepe Kültürü’ olarak adlandırılan arkeolojik süreçlere ışık tutacaktır.

 

Projede görev alacak lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu projede görev alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınacaktır. Öğrencilerin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirilmesi durumu üniversitelerine bağlıdır.

Burs Kapsamı ve Süresi

- Çağrı kapsamında, Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesinde görev alacak lisans öğrencileri için burs desteği sağlanacaktır.

- Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak proje süresi içerisinde kalmak şartıyla 6 aylık süre sonunda sona erdirilir.

- Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.

- Bursiyerin TÜBİTAK Başkanlık destek kararı öncesi göreve başlaması halinde geçmişe yönelik burs ödemesi yapılamaz.

- Bursiyerlerin burslarının başlaması için görev yapılacak kurum tarafından TÜBİTAK Başkanlık destek karar tarihinden sonra sigortalılık işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

- Burslar, SGK giriş tarihinden itibaren başlatılır. Burslar bursiyere ait banka hesabına izleyen ay içerisinde ilgili birim tarafından transfer edilir.

Burs Miktarı

- Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 1.250 TL’dir. TÜBİTAK’ın diğer programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara tamamlanır.

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerlerle ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen yükümlülükler, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir

Başvuru Koşulları

- T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

- Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

- Türkiye’de lisans derecesi veren bir üniversitede Arkeoloji Bölümü veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde (4 yıllık) eğitim alıyor olmak.

- Lisans not ortalaması 2.5 ve üstü olmak.

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

- Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Başvuru Yöntemi

- Başvurular BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr)  üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrim içi başvuru haricinde BİDEB’e e posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

- Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) kayıt olunması, tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve güncel tutulması zorunludur. ARBİS kullanıcı hesabı ve şifresi olmayan kişiler, arbis.tubitak.gov.tr adresinden üyelik bilgilerini doldurarak ARBİS şifresi alabilirler.

- Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

- Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin program e-posta adresine (star@tubitak.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılır.

Son Başvuru Tarihi

22 Nisan 2022

Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler 31 Mart 2022 - 22 Nisan 2022  tarihleri arasında star.gsb.gov.tr adresinde  yayımlanacak çağrı duyurusunu inceleyerek  ebideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden  Stajyer  Araştırmacı Burs Programı 2022 yılı 1. Dönem Programına başvurularını yapabilirler.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi