ARDEB 1001 Programının 2022 Yılı 1. Dönem Başvuru Tarihleri Belli Oldu!

Programın Adı

 ARDEB 1001 Programının 2022 Yılı 1. Dönem Başvuruları

Programın

Amacı/Kapsamı

ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlere çözüm sunulması için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir.

1001 Başvuru Kılavuzu 

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Başvurudan önce dikkat edilmesi gereken hususlar https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvurudan_once.pdf

Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvuru_sirasinda.pdf

Başvurudan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvurudan_sonra.pdf

Kimler Başvurabilir?

 1. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücülerinin;

 • Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.
 • En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.
 1. Yurt Dışı Araştırmacı

Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.

 1. Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" (özel öğrenciler ve hazırlık öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarih ile kişinin proje kapsamında görevlendirileceği tarih (talep tarihi) arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması (Belirtilen süre içinde kadın araştırmacımızın doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin dilekçe ekinde deik@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.)

Uluslararası Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması
 • Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması

Başvuru Formları

Başvuru formlarının hazırlamadan önce formlarda bir eksiklik olup olmadığını gözden geçirebilmek adına https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_basvuru_kontrol_listesi_0.pdf (proje başvuru kontrol listesi)’ni kontrol etmeyi unutmayınız.

 • Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge) (Latex versiyon için tıklayınız.)
 • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Proje Önerisi Videosu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken dosya) (İsteğe Bağlı - Proje önerisini anlatan, uzunluğu 5 dakikayı, büyüklüğü ise 100 MB’ı aşmayan video)
 • Veri Yönetim Planı (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge | Ayrıntılı Bilgi)
 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Aynı/Benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve bilimsel değerlendirme sonucunda proje reddedildi ise doldurulması gereken form, elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Feragat Formu (Daha önce Kurumumuza sunulan ve desteklenmesi uygun bulunmayan aynı/benzer içerikli proje önerisinde yer alan ve hak sahibi olarak imzası bulunan ancak yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişiler için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, ilgili kişilere e-posta ile iletilecek link üzerinden onaylanması gerekmektedir.)
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, elektronik imza sürecinde ilgili kişiler (şirket ve üniversite kuruluş yetkilileri) tarafından imzalanması gerekmektedir.)
 • TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, söz konusu kişiler için Başkanlık Oluru alınması ve “Başkanlık Onay Yazısı”nın tarih ve sayı bilgilerinin elektronik başvuru sisteminde ilgili alana girilmesi gerekmektedir. | Ayrıntılı Bilgi)
 •  Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu (Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Yurt Dışı Araştırmacı Katılım Mektubu  (Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Sistem üzerinden yurt dışı araştırmacıya e-posta ile gönderilecek katılım mektubunun ilgili kişi tarafından onaylanması gerekmektedir.)
 • Yurt Dışı Araştırmacı/Danışman Özgeçmişi (Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı/danışman bulunması halinde özgeçmişleri ARBİS bilgileri doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yurt dışı araştırmacı ve danışmanların tercihen detaylı özgeçmişlerinin yüklenebilmesi için sistemde ayrıca alan açılmaktadır.)

*** Online başvuru yapabilmek için ARBİS bilgileriniz ile http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz. ARBİS hesabınız yoksa, http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz.

ARDEB Proje Başvuru Sistemi ile ilgili sorular için: ardeb-pbs@tubitak.gov.tr (Konu bölümüne [1001] koduyla başlayınız.)

Başvuru Detayları

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi:

7 Şubat 2022

Çevrimiçi Başvurunun ve E-imza Sürecinin Tamamlanması İçin Son Tarih:

24 Mart 2022

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi