Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerindeki öncelikler dikkate alınarak aşağıda belirtilen alanlarda araştırma altyapı projelerinin desteklenmesine karar verilmiştir. Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen araştırma altyapısı proje tekliflerinin;

 • Kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,
 • İşletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilirliği planlanmış,
 • Tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde kurgulanmış

olması esastır.

Proje teklifleri yeni araştırma altyapısı kurulumunu veya mevcut bir araştırma altyapısına ilave yatırımı içerebilecektir. Destek verilecek alanlar şunlardır:

 1. Sağlık:
  1.1. Aşı
  1.2. Nörobilim
  1.3. Biyomedikal Cihaz
 2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri:
  2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama
  2.2. Fotonik
  2.3. Robotik
  2.4. Yapay Zeka
  2.5. Bulut Bilişim
  2.6. Büyük Veri
  2.7. Siber Güvenlik
 3. Enerji:
  3.1. Nükleer Enerji
  3.2. Yakıt Pili Teknolojileri
 4. Raylı Sistemler Araçları

Araştırma altyapısı proje teklifleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve beşeri kapasitesi ile bu alandaki performansı, diğer kurumlarda var olan altyapılarla mükerrerlik durumu ve ülkenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesine katkısı dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırma altyapısı proje tekliflerinin http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinde yer alan başvuru formları doldurulmak suretiyle Bakanlığa iletilmesi beklenmektedir. Yukarıda belirtilen alanlar dışında yapılacak araştırma altyapısı başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formlarının hazırlanarak en geç 2 Şubat 2018 tarihine kadar yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilecek sisteme elektronik ortamda yüklenmesi ve sisteme yüklenen formun asıl nüshasının Rektörlük onaylı resmi yazıyla Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Programla ilgili her türlü konuda Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilir, proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.