AquaticPollutants ERA-NET Cofund Çağrısı Ön Duyurusu

AquaticPollutants ERA-NET Cofund Çağrısı Ön Duyurusu

Su (Water JPI), Anti-Mikrobiyal Direnç (JPI AMR) ve Okyanuslar (JPI Oceans) Ortak Programlama İnisiyatiflerinin işbirliğiyle, su kaynaklarında bulunan kirleticiler ve patojenlerin insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkardığı riskler üzerine uluslararası bir çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

Çağrı kapsamında yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal direnç alanlarını birleştirerek bütünleşik ve sektörler arası risk yönetimi yaklaşımları oluşturan araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrıda ele alınacak konular aşağıdaki gibi öngörülmektedir:

  • Sucul ortamlardaki yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal dirençli bakterilerin çevresel davranışları
  • Sucul ekosistemlerden (içsular ve deniz) insan sağlığı ve çevreye yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal dirençli bakterilerin risk değerlendirmesi ve yönetimi
  • Yeni açığa çıkan kirleticiler, patojenler ve antimikrobiyal dirençli bakterilerin sucul ekosistemlerden giderimine yönelik stratejiler

Çağrı ön duyurusu: http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/aquaticpollutants-call-pre-announce…

Çağrı takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Çağrıya katılan kuruluşlar ve iletişim bilgileri için tıklayınız.

İletişim:

Almila Nur ARSUNAR – ÇAYDAG
almila.bahar@tubitak.gov.tr
0312 298 12 56