Açık Teklif Çağrısı: Avrupa Dayanışma Programı İnsani Yardım Gönüllülüğü

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

Açık Teklif Çağrısı: Avrupa Dayanışma Programı İnsani Yardım Gönüllülüğü (European Solidarity Corps Volunteering under the Humanitarian Aid Corps)

Çağrının Amacı / Kapsamı

Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birlikleri (İnsani Yardım Gönüllülüğü) bünyesinde gönüllülük, insani yardım operasyonlarının devam ettiği üçüncü ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu eylem, 18 -35 yaş arasındaki gençlerin, ihtiyaç sahibi insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kısa süreli veya uzun süreli gönüllülük faaliyetleri ile topluma katkıda bulunma fırsatı vermektedir. Çağrı kapsamında sunulacak projelerin insanlık, tarafsızlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ve zarar vermeme ilkelerine uygun olması gerekmektedir.

Finanse edilen projeler

 1. İnsani müdahaleden uzun vadeli sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya geçişin kolaylaştırılması
 2. Korunmasız veya afetten etkilenen toplulukların kapasite ve dayanıklılıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunulması;
 3. Afete hazırlık ve afet riskinin azaltılması;
 4. Yardım, rehabilitasyon ve kalkınmanın bütünleştirilmesi;
 5. Gönüllüler için yüksek düzeyde emniyet ve güvenliğin sağlanması.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Bireysel gönüllülük
 • Gönüllü ekipler
 • Tamamlayıcı faaliyetler

Çağrı Bütçesi

Proje başına maksimum AB hibesi: 650.000 avro’dur.

Uygunluk ve Katılım Koşulları

 • Bir AB Üye Devletinde, denizaşırı ülke/bölgede veya Programla ilişkili üçüncü bir ülkede (destek rolü) yasal olarak kurulmuş herhangi bir kamu veya özel kuruluş ve herhangi bir uluslararası kuruluş olmak,
 • AB Üye Devletleri veya programla ilişkili üçüncü ülkeler (ev sahibi rolü) listesine dahil olmayan herhangi bir ülkede faaliyet gösteren ve insani yardım faaliyetlerinin ve operasyonlarının gerçekleştirildiği bir ülkede faaliyet gösteren herhangi bir kuruluş olmak.
 • Kuruluşlar, son başvuru tarihinde ve projenin tamamı boyunca İnsani Yardım gönüllülüğü için geçerli bir Kalite Etiketine sahip olmalıdır.
 • Bir AB Üye Devletinde veya Programa bağlı üçüncü bir ülkede yasal olarak ikamet eden 18 -35 yaş arasındaki gençler.

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılışı

1 Aralık 2021

Son Başvuru Tarihi

3 Mayıs 2022, 17.00 Brüksel saati

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi