A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı

Çağrı Adı

 A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı

Çağrının Amacı

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

Çağrı Bütçesi

2022 yılı için proje destek bütçesi, ek ödenek dâhil, en fazla yüz bin (100.000) TL olabilir. Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır

 

Çağrı Özel Şartları

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yöneticiler, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb.), başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda projede görev alamazlar.
  • Proje önerisi değerlendirme sürecinde olan projeler, yürürlükteki projeler ve proje sonuç raporu sunulmuş ancak sonuçlandırılmamış projelerdeki görevler, proje görev limitleri içerisinde değerlendirilir.
  • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi, kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmak koşulu ile projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir. Danışmanlar için ikamet ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz.
  • Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayan emekli kişiler proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
  • Projesi iptal edilen veya etik ihlali nedeniyle ceza alan ve bu nedenle yürürlükte olan diğer projelerindeki görevlerine son verilen yürütücü, araştırmacı ve danışmanların yerine atanan kişilerin bu projelerdeki görevleri, bu maddenin birinci ve altıncı fıkralarında belirtilen koşul ve limitler dışında tutulur.
  • Proje değerlendirme/izleme sürecinde görev alan kişi, değerlendirdiği/izlediği projede veya değerlendirdiği projenin yeniden önerilmesi durumunda önerilen projede görev alamaz.
  • Proje yürütücüsünün, Proje Yürütücüsü Kuruluş’un niteliğine göre aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir.

 

a) Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. Doktora öğrenimi devam eden yürütücüler için bu şart aranmaz. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olanların; 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile kurulan araştırma merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında görev yapmaları durumunda, proje yürütücüsü kamu kurum ve kuruluşlarda kadrolu personel olması şartı aranmaz.

b) Yürütücü olarak başvuran adayların, lisansüstü tez danışmanından ve laboratuvar çalışmalarının yürütüleceği birim yetkilisinden proje yürütücülüğü yapabileceğine dair destek mektubu sunmaları şarttır.

c) Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün kurumun tam zamanlı çalışanı olması gerekir.

  • Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimine devam eden proje yürütücüsünün, proje tamamlanmadan önce herhangibir sebeple eğitiminin sona ermesi halinde projede yürütücü değişikliğine gidilir veya proje yürürlükten kaldırılır.
  • Farklı bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı veya danışman olarak yer almak isteyen kişilerin, bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun en üst düzey yetkilisinden başvuru aşamasında izin belgesi alması gerekmektedir.
  • Proje süresi, ek süre dâhil, en fazla 1 (bir) yıldır. Proje yürütücüsünün, tez aşamasına geçmiş doktora öğrencisi olması durumunda proje süresi, ek süre dâhil en fazla 2 (iki) yıldır.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş ve Kişiler

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri), kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezler proje yürütücüsü kuruluş veya proje yöneticisi kuruluş olabilir.

 

Proje yürütücüsünün;

a)Yükseköğretim Kurumu, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip veya doktora/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması (doktora öğrencisi olma durumunda tez aşamasına geçmiş olma şartı aranır) gerekir.

b) Öğrenimi devam eden doktora öğrencileri için, proje sözleşmesinde belirtilen proje başlama tarihinden itibaren, öğrenim süresinin tamamlanmasına en az 2 (iki) yıl kalmış olma şartı aranır.

c) Proje sonuç raporu son gönderim tarihi, toplam doktora öğrenim süresi içinde bir tarih olmalıdır.

ç) (a) bendi kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.

Son Başvuru Tarihi

Yıl Boyunca Başvuruya Açıktır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tuseb.gov.tr/uploads/tbys/a-grubu.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi