4007 Bilim Şenlikleri Çağrısı Açıldı!

Çağrı Adı

4007 BİLİM ŞENLİKLERİ ÇAĞRISI AÇILDI!

Çağrının

Amacı/Kapsamı

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Bu çağrının kapsamı; katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetlerdir.

Destek Süresi

Destek Süresi en fazla 12 aydır.

Başvuru Koşulları

  1. Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

· Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

· Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,

· Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak.

  1. Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş Olma Koşulları

· Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.

· 4007 destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına başvuru yapılamaz.

· MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler.

  1. Görev Alma Ölçütleri

· Bilim ve Toplum Başkanlığınca desteklenen projelerde (4003, 4004, 4005, 4006, 4007) türüne bakılmaksızın, kişiler aşağıdaki tabloda belirtilen puanlara göre toplamda sekiz (8) puanı geçmeyecek şekilde (aynı anda) görev alabilir. Sonuç raporu henüz TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerde görev alan kişiler de kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz.

· Bir kişi aynı çağrı döneminde 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir. Bir kişi bir projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir.

· Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, Rektör, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve belirtilen unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler.

· Programlar Müdürlüğü’nde görevli Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyeleri yürütücü olamazlar.

Başvuru Yöntemi

Programa başvuru sadece Çevrimiçi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi ve belgeler başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

Son Başvuru Tarihi

Elektronik Başvuru Son Tarihi 28 Şubat 2022 (Saat 17.30)

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi