4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı!

Çağrı Adı

4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇAĞRISI AÇILDI!

Çağrının

Amacı/Kapsamı

Bu çağrıyla, çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaları içeren projelerin desteklenerek öğretmenlerin / akademisyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Bu çağrı kapsamında lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması, kullanılması ve yaygınlaştırılması amaçlanır.

Çağrı Amaçları

 • Bilimi ve bilim insanını sevdirmek,
 • Bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak,
 • Toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak,
 • Bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü kurmak,
 • Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,
 • Bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak,
 • Okul dışı kaynakların, çağrı amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak,
 • Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak,
 • Refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak,
 • Bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını geliştirmek,
 • Bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak,
 • Çağrı konusuyla ilgili iyi örnekleri transfer etmek ve uyarlamak,
 • “Yurttaş bilim insanı” kavramı çerçevesine giren faaliyetleri teşvik etmek,
 • Web 3.0 (Semantik Web) teknolojilerinin çağrı kapsamında kullanımına yönelik faaliyet ve oluşumları geliştirmek/yaygınlaştırmak.

Destek Verilecek Etkinlikler

Açık ve kapalı uçlu deney, Animasyon ve benzetim (simülasyon), Argümantasyon, Artırılmış/sanal/karma gerçeklik, Bilgi işlemsel düşünme, Bilimsel gezi ve saha çalışması, Dijital oyun/öyküleme, Doğa ve yaban hayatı gözlemi, Eğitsel oyun, Mobil uygulama, Oyunlaştırma, Sergi ve gösteri, Sanat, Spor, STEAM, Tahmin et - gözle – açıkla, Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay, Yaratıcı drama

Etkinlik Süresi

Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik dönemi gün sayısı tanışma ve kapanış dâhil en fazla 10 gün (en fazla 9 gece) ile sınırlıdır. Konaklamasız projelerde, etkinlik gün sayısı sınırı aranmaz.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda olmak.

Başvuru Yöntemi

Programa başvuru sadece Çevrimiçi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi ve belgeler başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

Son Başvuru Tarihi

Elektronik Başvuru Son Tarihi 28 Şubat 2022 (Saat 17.30)

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi