3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF’18

3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF’18

3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF’18, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecektir.

İlk senesinde 23 ülkeden 324 buluş, ikinci senesinde ise 29 ülkeden 367 buluşun katılımı ile gerçekleştirilen ISIF, her iki senede de; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uluslararası Buluşçular Federasyonu Birliği (IFIA) katılımı ile, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Ev Sahipliği, Anadolu Buluşlar & Buluşçular Derneği(ABDER)’nin Ana Organizasyonu, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)’nun Uluslararası Destekleri ile gerçekleştirilmiştir.

Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal; bireysel buluşçular, ar-ge merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent ofisleri, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ISIF, içeriğindeki B2B görüşmeler, çalıştaylar ve paneller ile ekosistemin güçlü bir destekleyicisi olmaya devam edecektir.