2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Çağrısı Açıldı.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Çağrısı Açıldı.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Çağrı Adı

 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Çağrının

Amacı

Çeşitli kategori ve tematik alanlarda yapılacak yarışmalara katılacak lisans ve ön lisans öğrencileri arasında araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Yarışma kapsamında bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca birine başvuru yapılabilir. Yarışmanın dokuz ana kategorisi bulunmaktadır. Projenin Tematik Alanlar tablosundaki başlıklardan birini kapsaması gerekmektedir.

 

 1. Akıllı Şehirler ve Ulaşım
 2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 3. Eğitim
 4. Enerji ve Çevre
 5. Gıda ve Tarım
 6. Makine İmalatı ve Otomotiv
 7. Sağlık
 8. Savunma, Uzay ve Havacılık
 9. Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Proje

Ödülü

TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilecek final sergisinde kategoriler bazında dereceye giren öğrencilere ödül ödemeleri yapılacaktır.

 

Derece alan öğrencilere proje başına ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

 

FİNAL YARIŞMASI DERECE

PROJE BAŞI ÖDÜL

DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK

20.000 TL

6.500 TL

İKİNCİLİK

13.000 TL

5000 TL

ÜÇÜNCÜLÜK

10.000 TL

4000 TL

TEŞVİK

6.500 TL

2.500 TL

 

 

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde

başvuru yapılabilir.

 • Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması

gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.

 • Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya

takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

 • Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir

başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.

 • Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri

veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş

kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.

 • Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması

gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi

 15 Aralık 2021 – 12 Mayıs 2022 Perşembe saat 17:30

Başvuruda Gerekli Belgeler

Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.

 

 • Öğrenci/lerin başvuru tarihleri içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi

 

 • Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi

 

 • Üçten fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler,

 

 • TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,

 

 • Bu belgeler dışında kalan projeye ait belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.

 

 • Varsa projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.

 

Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.

Dereceye Girmiş Proje Örnekleri

 • Moleküler İletişimde Mikro Robotlar İçin Alıcı Tasarımı – Elektrik Elektronik Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi
 • Hibrit (Mikro ve Nano) Yapılı İskele Dokular için Çok Fonksiyonlu Üretim Platformu - Elektronik ve Otomasyon – Meslek Yüksekokulu
 • Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Gözlük – Bilgisayar Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi
 • Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüleri İzleme ve Mağduru Koruma – Bilgisayar Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi
 • Su Altı Mayınlarının Tespiti ve İmhası için Tasarlanmış Sürdürülebilir İnsansız Sualtı Aracı – Elektrik Elektronik Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi