2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Çağrısı Açıldı.

2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Çağrısı Açıldı.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Çağrı Adı

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Çağrının

Amacı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Destek Miktarı ve Süresi

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde projesini tamamlamak zorundadır.

 

2020 yılından itibaren maksimum destek tutarı 4.000 TL'dir.

 

Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği

makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe

desteği sağlanır.

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması,
 • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
 • Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,
 • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.
 • Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler.

  Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

Son Başvuru Tarihi

24 Aralık 2021 (17.30) tarihine kadar başvuru yapılabilmektedir.

Başvuruda Gerekli Belgeler


 • TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta araştırma önerisi,
 • TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
 • Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
 • Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript.

 

Kabul Almış Proje Örnekleri • Comsol Multiphysics İle 3 Boyutlu Seramik Yakıt Pili Modellemesi – Makine Mühendisliği - Mühendislik Fakültesi
 • E2F1 Transkripsiyon Faktörünün Ekspresyon Vektörüne Klonlanması
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik – Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Dijital Hikaye Anlatımı İle Fosillerin Öğretimi – Sınıf Öğretmenliği – Eğitim Fakültesi
 • Parasosyal İlişki Düzeyi İle Benlik Saygısı, Sosyal Destek, Yaşam Doyumu Ve Ait Olma İhtiyacı Değişkenleri Arasındaki İlişki - Psikoloji – Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İklim Değişikliği, Yağış Rejimi Ve Tarımsal Üretim Arasındaki İlişki: Aksaray İli Örneği – İktisat – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Pandemi Sürecinde 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Uyku Kalitesi, Beslenme Alışkanlıkları Ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi – Beslenme ve Diyetetik – Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Web Servis Tabanlı Android Seyahat Uygulaması – Bilgisayar Mühendisliği – Mühendislik Fakültesi
 • Türk Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Planda Düzensizlik Durumlarından A2 Döşeme Süreksizliği Ve A3 Planda Çıkıntıların Uzaması Düzensizliğinin Yapay Zeka Yardımıyla Tespiti
 • Mimarlık – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi