2017 – 2018 TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı

2017 – 2018 TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrı programı öğretmenlere / akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımların sağlanması hedeflenmektedir:

 • Yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamak ve öğrenmeyi desteklemek,
 • Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilerek toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Bilim ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirilmesi,
 • Fen bilimleri, teknoloji, dil eğitimi (anadil ve yabancı dil eğitimi), mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji (mühendislik), toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak,
 • Bilimsel tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak, vb.

Bu çağrı kapsamında desteklenmeyecek etkinlik türleri:

 • Hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmen yetiştirme/eğitimi programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler,
 • Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan ve/veya yapılması öngörülen etkinliklerin tekrarı, uygulaması, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler,
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar,
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler,
 • Sadece belirli bir okulun veya tamamen özel eğitim kurumlarının personelini kapsayan projeler, • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler.

Yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

 • En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmaktır,
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak (Halen çalışan öğretmen veya 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış ama bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olanlar).

Program kapsamında maksimum 12 ay süreli, 120.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 22 Ocak 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler: