1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Çağrının Amacı

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 1. Döneminde 2 adet çağrı açılmıştır:

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-1 (1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1)

1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-1 (1707 Sipariş Ar-Ge-b 2022-1)

Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Çağrının Hedefleri

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir.

Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.

Çağrıya KOBİ veya Büyük Ölçekli bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır.

Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.

Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

1707 Sipariş Ar-Ge-b Çağrısı

1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Müşteri Kuruluşlar ile 1512-BİGG Programı ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği alan kuruluşlar arasında ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayabilecek BİGG desteği almış girişimlerin iletişim bilgilerine ve faaliyet alanlarına buradan, Teknogirişim Sermayesi Desteği alan girişimcilerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Desteği ve Süresi

Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

Sipariş Ar-Ge çağrılarında, Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenir. Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir.

Sipariş Ar-Ge 2022-1 çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Sipariş Ar-Ge-b çağrısı kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi

31 Ocak 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi

20 Mayıs 2022, saat 17:30

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması

28 Şubat 2022

Çağrı kapanış tarihi

31 Mayıs 2022, saat 23:59

1707 Sipariş Ar-Ge 2022-1 çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

1707 Sipariş Ar-Ge-b 2022-1 çağrısı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi