1512 Girişimcilik Destek Programının 2022 Yılının İlk Çağrısı Açıldı!

Çağrının Adı

1512 Girişimcilik Destek Programının 2022 Yılının İlk Çağrısı

Çağrının

Amacı

Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512 – Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Çağrının Kapsamı

Çağrı kapsamında, belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir.

  1. Akıllı Ulaşım

· İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları, Otomotiv ve Yan Sanayi, Otonom/Elektrikli Araçlar, Yol Güvenliği vb.

  1. Akıllı Üretim Sistemleri

· Endüstriyel Bilişim, Katmanlı/Hızlı Üretim, Makina İmalat, Robotik/Otomasyon, Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

  1. Enerji ve Temiz Teknolojiler

· Akıllı Binalar/Şehirler, Atıktan Enerji, Çevre, Enerji, Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği, Malzeme/Kimya Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, vb.

  1. İletişim ve Sayısal Dönüşüm

· Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Eğitim, Elektronik Sistemler, Finansal Teknolojiler, Giyilebilir Teknolojiler, IOT, İletişim, Karar Destek Yazılımları, Ölçme-Test-Analiz, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Ses/Görüntü/Metin İşleme, Turizm Teknolojileri, Web/Mobil Uygulamaları, Yapay Zeka, vb.

  1. Sağlık ve İyi Yaşam

· Biyomalzeme, Biyoteknoloji, E-Sağlık, İlaç, Kozmetik, Spor Teknolojileri, Tanı ve Analiz Kitleri, Tıbbi Cihazlar, vb.

  1. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

· Akıllı ve Temiz Tarım, Bitki Sağlığı, Gıda Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Su Ürünleri, Su Verimliliği, Tohum, vb.

Çağrıya Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle üniversitelerin;

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

Belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

Proje Desteği

Girişimcilik proje desteği üst limiti 200.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin sunulması beklenmektedir.

Çağrı Takvimi

Tarih

Aşama

24 Ocak 2022 – 1 Nisan 2022 Saat 17:00

Ön başvuruların Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınması

24 Ocak 2022 – 15 Nisan 2022

Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri

18 Nisan – 29 Nisan 2022 Saat 17:00

TÜBİTAK tarafından 2. aşama başvurularının alınması

6 Mayıs 2022

Uygulayıcı Kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih

9 – 13 Mayıs 2022

Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması

Haziran – Temmuz 2022

2. aşama panel değerlendirmeleri

Ağustos 2022

Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması

Eylül 2022

Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması

Ekim 2022

Destek başlangıç tarihi

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi