1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapıldı

1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapıldı

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 24/12/2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında 1505 kodlu Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmıştır.

  • Projede görev alan bursiyerlere ödenecek aylık ortalama tutarın proje yürütücüsü için belirlenen proje teşvik ikramiyesi üst sınırını aşamamasına yönelik kısıt kaldırılmıştır. Bu sayede nitelikli insan kaynağı olarak lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların bursiyer olarak projelere daha etkin katılımı sağlanacaktır. 1505 Programı’nda uygulanacak burs miktarları aşağıdaki gibidir:

Yüksek lisans öğrencisi

3.000 TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

Doktora öğrencisi

3.500 TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

Doktora sonrası araştırmacı

4.500 TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

 

  • 2012 – 2019 yılları arasında 1505 Programı Fizibilite Desteği’ne yapılan başvurular ve proje sonuçları incelendikten sonra söz konusu desteğe ihtiyaç kalmadığı değerlendirilerek Fizibilite Desteği 24/12/2019 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren Fizibilite Desteği başvuruları kabul edilmeyecektir.