1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren KEP Zorunlu Hale Geliyor!

1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren KEP Zorunlu Hale Geliyor!

Değerli Arel Ailesi

TÜBİTAK TEYDEB ile kurum/kuruluşlar arasında evrak alıp gönderme işlemlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yapılması ile ilgili duyuru 20.04.2020 tarihinde yapılmış ve PRODİS uygulamasındaki mevcut firmaların en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar KEP adreslerini girmeleri gerektiği belirtilmiştir.

(https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/evrak-gonderiminde-kep-kullanimina-geci…)

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren KEP zorunlu hale gelecektir. KEP adresini PRODİS’e girmemiş kuruluşların 20.04.2020 tarihli duyurudaki açıklamaya göre 1 Ocak 2021 tarihine kadar KEP adresini sisteme girmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla evrak gönderimi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  1. TÜBİTAK tarafından elektronik olarak imzalanan evraklar KEP adresinden gönderilecektir. Kuruluşlar, elektronik imzalı evrakların doğrulamasını https://evrakdogrulama.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceklerdir.
  2. Proje sözleşmeleri henüz elektronik imza ile alınmaya başlanmadığı için, proje sözleşmeleri KEP adresinden gönderilmeyecektir.
  3. Dönemsel olarak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a gönderilmesi gereken raporların gönderim şeklinde bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle PRODİS üzerinden çevrimiçi (online) olarak gönderilen Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu ve Gider Formları ıslak imzalı olarak gönderilmeye devam edecektir. Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu ve Gider Formları KEP üzerinden gönderilmeyecektir.
  4. KEP adresine gönderilen evraklar ayrıca posta/kargo ile gönderilmeyecektir.

 

TÜBİTAK Kep Adresi: tubitak.baskanlik@tubitak.hs03.kep.tr