TÜBİTAK 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Açıldı!

TÜBİTAK 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Açıldı!

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan TÜBİTAK 2209-A programı 2020-2. Dönem çağrısı açılmıştır. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsamaktadır. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans 7. döneminde olması) gerekmektedir. Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır. Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenmekte olup maksimum destek mikarı 4.000 TL’dir. Dilerseniz öğrencilerinizin yıl sonu proje ödevleri için de bu çağrıdan destek almaya yönlendirebilirsiniz. Çağrı Programı detayları için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi 30 Aralık 2020 olan program hakkında ilgili öğrencilerinizi en kısa zamanda haberdar etmeniz halinde başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerimize ArelTTO olarak destek olmaktan memnuniyet duyarız.

 

Saygılarımızla,

ArelTTO