YEŞİL TEKNOLOJİ PROJELERİ (YETEP) DESTEK PROGRAMI

ÇAĞRININ AMACI

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği”  olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

 ÇAĞRININ KOŞULLARI

  • Türkiye’de yerleşik, aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunan kuruluşlar programa başvuru yapabilirler.
  • Başvurular, proje başvuru dönemi sonuna kadar kabul edilmektedir.
  • Proje başvurusunda bulunmadan önce, kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.
  • Proje destek süresi en fazla 15 (on beş) aydır.
  • Proje destek bütçesi alt limiti 100.000 ABD Doları, üst limiti 400.000 ABD Dolarıdır.

ÇAĞRININ BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi :16 Mart 2020

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://ttgv.org.tr/tr/programlar/yesil-teknoloji/