Uluslararası AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 03-05 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında İstanbul'da Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde Gerçekleşecektir.

Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurumu'nun işbirliğinde, Uluslararası AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 03-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da Pullman Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Önceden kayıt yaptırmak sureti ile; bilim insanlarına, kamu yetkililerine, Ar-Ge yetkilileri ve üniversite Ar-Ge görevlilerine, yatırımcı şirketlere, Ar-Ge şirketlerine, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine katılım davetiyesi gönderilecektir. Online kayıt yaptıran katılımcılara fuar ve kongre girişi ücretsizdir. 

Fuar alanında davetiyesiz katılımlar için kayıt ücreti 275 TL+KDV’dir.

Ücretsiz katılım için kayıt formu doldurmak gereklidir. Kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız.  (Link -- http://argezirvesi.org/index.php/online-kayit/)

ETKİNLİK HAKKINDA
Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı, kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenmektedir. 

Bu etkinlik çerçevesinde;
Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi
gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Özel sektör, kamu ve akademiden üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek panellerde ise dünyada bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ne yöne gittiği, Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bunun için uygulanması gereken politikalar ile aktörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi için somut öneriler tartışılacaktır.

Bu çerçevede;
Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri
Türkiye-Japonya Ar-Ge İşbirlikleri
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Araştırma Altyapıları
Ar-Ge işbirliklerinde Temel Sorunlar: Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojilerin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Biyoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
Geleceğin Üretim Sistemlerinde Nanoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
konulu panellerde Ar-Ge çok yönlü olarak ele alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz web sitesini ziyaret etmek için lütfen tıklayınız.  (Link --- http://argezirvesi.org/)

Kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız.  (Link -- http://argezirvesi.org/index.php/online-kayit/)