Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Öncelikli Ürün Listesi Değiştirildi!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında ilan edilecek yeni çağrılarda, teknoloji odaklı ürünlerin üretimine yönelik Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin uçtan uca destekleneceği “GTİP” ve “Yenilikçi Teknoloji Alanı” detayında yenilikler oluşturuldu.

Öncelikli ürünlerin listelendiği “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği” güncellenerek 27/2/2021 tarihli ve 31408 sayılı → Resmi Gazete' de yayınlanmıştır.

Hamle Programı Öncelikli Ürün Listesi'nde yer alan ürünlerin bu kapsamda yer aldığı ana sektörler:

  • Kimya
  • Eczacılık
  • Tıbbi ve Dişçilikle ilgili Araç Gereçler
  • Bilgisayar, Elektronik ve Optik
  • Elektrikli Teçhizat
  • Makine
  • Ulaşım Araçları
  • Diğer sektörler

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak proje hazırlık ve başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi