Nadir Hastalıklar Alanında Uluslararası Disiplinler Arası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı Başvurulara Açıldı!

 

 

Çağrı Konusu:

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından, Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması

Başvuru Koşulları:

  • En az 3 farklı ülkeden 3 geçerli ortak çağrıya başvuru yapabilir. 
  • Konsorsiyumda en fazla 10 ortak yer alabilir.
  • Hasta derneği/Savunucuları katılımı cesaretlendirilmektedir
  • Katılımcı sayısında sınır yoktur. 
  • Başvurunun planlanan etkinlik tarihinden en az 6 ay önce yapılmış olması gerekir.
  • Etkinlik tarihinin başvuru tarihinden en fazla 12 ay sonrasına planlanmış olması gerekir. 
  • Çağrı metninde yer alan ülkelerdeki nadir hastalıklar alanında faaliyet gösteren üniversitede veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan araştırmacılar ve sağlık hizmetleri uzmanları ile hasta desrnekleri/ savunucuları (PAO) çağrıya başvuru yapabilir.

Çağrı Bütçesi:

     30.000 Avro

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklar-alaninda-uluslararasi-disiplinler-arasi-ag-olusturma-destegi-cagrisi-basvurulara