BİDEB 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

 

logo

 

Çağrı Adı

BİDEB 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları (2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı) 

Çağrının Amacı

Program kapsamında Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dâhil) ve aşağıdaki şartları sağlayan bilimsel etkinliklere katılım için destek verilir.

Bu çağrı duyurusu, yurt içi bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Destek Kapsamı ve Miktarı

Yurt içindeki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 1.000 TL’dir.

Destek Kalemlerine göre üst limitler:

Konaklama ve katılım ücreti: Limiti aşmamak kaydıyla belgelenen tutar kadar

Yol gideri: İl sınırları içerisinden katılanlara 350 gösterge, İki il arası gidiş dönüş toplam km başına 5 gösterge (En fazla 5.500 gösterge)

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 5500 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır. (2021 yılı yol ücreti olarak; her kilometre için brüt 0,83 TL olmak üzere en fazla 911,82 TL, il içinden katılanlara ise brüt 58,03 TL ödeme yapılacaktır)

* Yol gideri için, şehiriçi ulaşım da dahil olmak üzere başka bir ödeme yapılmaz. Km hesabı için Karayolları İller Arası Mesafe Cetveli esas alınır.

Etkinliğin yapıldığı ilçenin/merkez ilçenin belediye sınırları içerisinden etkinliğe katılanlara sadece katılım ücreti ödenir.

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,
 • Etkinlik bilim kurulu üyelerinin yurt içinden en az 4 farklı kurum mensubu bilim insanlarından oluşması,
 • Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
 • 2224-B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,
 • Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir.
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez

Başvuru Belgeleri

Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderildiğini veya kabul edildiğini gösteren belge ya da davetli konuşmacı olunduğunu gösteren belge,

Etkinlik bilgileri formu (Etkinliğin hakemli olduğu ve daha önce düzenlendiği bilgisi ile etkinlik bilim kurulu listesi) 

Feragat formu (Bildirinin sorumlu veya ilk yazarı olunmaması durumunda sorumlu veya ilk yazardan imzalı feragat formu alınması gerekmektedir), 

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede görev alanlar için proje bilgi formu 

Başvuru Yöntemi

Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra, onaylanan başvurunun geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Başarı Kriterleri

-Başvuru sahibi;

 • Lisans öğrencisi ise; genel ağırlıklı not ortalamasının 2.50/4.00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,
 • Yüksek Lisans öğrencisi ise; Lisans mezuniyet ortalamasının 2.50/4.00 veya 65/100 puanın üzerinde olması,
 • Doktora öğrencisi ise; Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının 3.00/4.00 veya 76.66/100 puanın üzerinde olması,
 • Akademik personel ise; Web of Science veya Scopus veri tabanına göre yayın sayısı ≥ 5 veya atıf sayısı ≥ 25 veya h-index ≥ 4 olması,
 • Kamu/Özel Sektör/Diğer kurum çalışanı ise; Yüksek Lisans yapmış olması veya ArGe/Tasarım merkezlerinde çalışıyor olması,

-Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 6 ay ARDEB/BİDEB/TEYDEB bursiyeri olması,

-Web of Science veya Scopus veri tabanında taranan dergilerde yayımlanmış makalesinin bulunması,

-TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makalesinin bulunması,

-TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış makalesinin bulunması.

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi*

Sonuç Açıklama Tarihi**

1.Dönem

3 Ocak 2022

28 Ocak 2022

Nisan 2022

2. Dönem

4 Nisan 2022

29 Nisan 2022

Temmuz 2022

3. Dönem

4 Temmuz 2022

29 Temmuz 2022

Ekim 2022

4. Dönem

3 Ekim 2022

27 Ekim 2022

Aralık 2022

* Başvuru sistemi ilgili dönemin başvuru bitiş tarihi saat 17:30’da kapanmaktadır

** Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.