2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıldı!

 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

 

logo

 

Programın Adı

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Programın Amacı

Öncelikli alanlarda geliştirilecek güdümlü projelerin sayısını, verimliliğini ve etki gücünü artırmak üzere fizibilite çalışmalarına finansman sağlanması.

Programın Önceliği

Kalkınma ajansları destek mevzuatı ve İstanbul Kalkınma Ajansının sonuç odaklı programları ile uyumlu öncelikli alanlarda geliştirilecek özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması.

Program Bütçesi ve Uygulama Süresi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir. İstanbul Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 450.000 TL

Fizibilite desteği kapsamında eş finansman zorunluluğu bulunmamaktadır. Verilecek destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve 0’ünü aşamaz.

Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

Programın Temaları

Tema 1: Girişimcilik

Tema 2: Yenilik

Tema 3: Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım

Tema 4: Çocuklar ve Gençler

Tema 5: Dezavantajlı Gruplar

Proje Örnekleri

 • Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM)
 • Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM)
 • İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu (BTM)
 • İstanbul Living Lab Deneyim Merkezi (Zemin İstanbul)
 • İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı (INNOGATE)
 • Türkiye Açık Kaynak Platformu

Başvuru Adımları

 1. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) giriniz. (www.istka.org.tr adresinden ulaşılabilir)
 2. “Sisteme Giriş” butonuna tıklayınız.
 3. E-Devlet kimlik doğrulama sistemi seçeneklerinden birisi kullanılarak sisteme giriş yapınız.
 4. Daha önce sisteme kayıt yapmamışsanız “Sisteme Kayıt Ol” linkine tıklayınız.
 5. Açılacak kayıt sayfasında; Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz
 6. Diğer bilgileri doğru olarak giriniz. Kaydet tuşuna başınız.
 7. Sistem, belirlediğiniz e-posta adresinize otomatik olarak onay kodu gönderecektir. E-posta adresinize gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız.

Son Başvuru Tarihi

Son başvuru tarihi 30/12/2022 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.