2017-2018 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrı programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:

 • Olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
 • Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamak,
 • Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Bireylere bilimsel düşünme becerileri kazandırarak onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek,
 • Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.


Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:

 • Doğa Bilimleri
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler


Hedef Kitle:

 • Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir:
 • Okul öncesi çocuklar
 • İlkokul öğrencileri
 • Ortaokul öğrencileri
 • Lise ve dengi okul öğrencileri
 • Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
 • Öğretmenler ve öğretmen adayları
 • Kamu personeli


Yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

 • Bir üniversitede veya kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak


Program kapsamında maksimum 12 ay süreli, 120.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 22 Ocak 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.


Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler: